Rezultati projekta Volim zdravlje

21.10.2020. završila je ugovorena provedba projekta Volim zdravlje – UP.02.2.1.04.0017 financiranog iz Europskog socijalnog fonda temeljem odluke Ministarstva zdravstva za dodjelu bespovratnih sredstava „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I“. Kao završna faza projekta provedena je ciljana kampanja promocije projekta s ciljem obuhvata mladih i srednjih medicinskih škola, ali i studenata medicine te budućih i postojećih zdravstvenih djelatnika u cijeloj Hrvatskoj.

Projekt u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ) provodi Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV).

Srž i održivost cijelog projekta predstavlja e-learning portal Volim zdravlje kao pristup edukaciji prilagođen zahtjevima suvremenog doba koji služi za razvoj znanja i kompetencija u području zdravlja. Namijenjen je studentima i učenicima zdravstvenog i medicinskog obrazovnog usmjerenja, zdravstvenim djelatnicima, stručnjacima mentalnog zdravlja, odgojno-obrazovnim djelatnicima i svima koji imaju želju proširivati svoja znanja o temama iz područja spolnog i reproduktivnog zdravlja, ali i drugim zdravstvenim temama. Svi informativni, edukativni i interaktivni sadržaji izgrađeni u suradnji s brojnim stručnjacima i javnim institucijama potpuno su besplatni. Unutar tog područja široka je paleta dostupnih tema s preko 25 e-tečajeva uz plan kontinuiranog ažuriranja i dodavanja novih stručno izrađenih i recenziranih sadržaja. Tečajevi su rezultat odlične interdisciplinarne suradnje vodećih zdravstvenih i drugih stručnjaka, te više sustava – državnih i javnozdravstvenih institucija, civilnog sektora i zajednice.

Portal Volim zdravlje kao krajnji proizvod i svrha projekta nastao je temeljem provedenih edukacija u srednjim medicinskim školama (onima koje smo stigli obići prije utjecaja epidemije COVID-19), u kojima su sudjelovali stručnjaci HZJZ-a, Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i HUHIV-a. Osim unaprjeđenja znanja mladih i budućih zdravstvenih djelatnika, osnovni cilj bio je prikupiti njihove povratne informacije, interese, zablude i teme u kojima im je potrebna dodatna podrška u znanju. Mlade smo na taj način uključili u oblikovanje obrazovnih sadržaja i tema sa zadatkom izrade održive edukativne platforme u suradnji s brojnim medicinskim i zdravstvenim stručnjacima.

Tijekom rujna i listopada provedena je javnozdravstvena kampanja kojom je projekt ciljano promoviran: promotivni plakati Volim zdravlje oglašeni su u srednjim medicinskim školama diljem Hrvatske te prostorima bolnica i drugih zdravstvenih institucija koje koriste studenti medicine. Studenti medicine udruge CroMSIC kao suradnici na projektu posebno su se uključili u dodatnu distribuciju plakata, promociji projekta putem društvenih mreža ali i preporukama studentima medicine za osobnim usavršavanjem polaganjem e-learning tečajeva.

Također, svim srednjim medicinskim školama u Hrvatskoj (25 škola) poslan je promotivno-motivacijski paket s ciljem predstavljanja portala Volim zdravlje učenicima i motiviranja korištenja e-learning sadržaja kao dodatne metode u nastavi.

Online učenje razvijeno u sklopu ovog projekta može se koristiti na više načina. Neki tečajevi mogu biti dodatni alati učenja na redovnoj nastavi, a neki tečajevi mogu biti domaća zadaća i/ili uvjet za dodatne bodove ili ocjenu, te kao mogućnost korištenja tijekom online nastave u slučaju potrebe. Na kraju svake lekcije i svakog tečaja postoji ispit/test znanja, koji, ako se uspješno riješi, polaznik tečaja može preuzeti certifikat o završenom tečaju kao vlastito priznanje o edukaciji, ali i dokaz koji voditelji obrazovanja mladih mogu nagraditi.

Od 01.09. do 21.10.2020. portal www.volimzdravlje.hr bilježi preko 9.200 posjeta s preko 99.000 pregledanih stranica. U istom periodu e-learning tečajeve upisalo je preko 460 mladih od kojih je 63,05% u izboru od 26 e-learning tečajeva sveukupno završilo 114 lekcija i 48 ispita znanja s uspješnošću od 86,15%. U cijelom procesu angažirale su se srednje medicinske škole i studenti medicine diljem Hrvatske, što je osnovni cilj projekta.

Ove brojke svakodnevno rastu te svjedoče o iznimnom uspjehu rezultata projekta Volim zdravlje i korisnosti ovog projekta za razvoj znanja mladih i svih koji vole zdravlje. S veseljem i ponosom gledamo na do sada ostvareni posao koji temeljimo na višegodišnjem iskustvu rada s mladima u području spolnog i reproduktivnog zdravlja, a obrazovni sustav u području zdravstva prepoznajemo kao važne partnere u stvaranju savjesne i informirane generacije mladih, ujedno i budućih zdravstvenih djelatnika s temeljnim kompetencijama znanja o spolnom zdravlju, spolno odgovornom ponašanju i povezanim zdravstvenim temama.

U tijeku listopada implementirana je ciljana javnozdravstvena kampanja u suradnji s PR agencijom koristeći najmodernije digitalne sustave promocije na popularnim kanalima kao što je YouTube i Google oglašavanje (izrađena su dva promotivna videa i bannera).

Kampanja cilja sve mlade u Hrvatskoj s preferencijama korištenja interneta koje obuhvaćaju interese u zdravlju odnosno svim segmentima zdravstvenog obrazovanja, zaštite, prevencije, interesa za spolnim i reproduktivnim zdravljem i ostalim aspektima zdravstvenih interesa.

Rezultati kampanje jasno pokazuju eksponencijalni porast broja posjeta ali i kontinuiranu upotrebu online učenja kao bazu održivosti i daljnjeg razvoja ovog projekta.

Svim mladima treba pružiti što više izvora znanja, a srednje medicinske škole kao ključni partneri projekta Volim zdravlje educiraju buduće generacije zdravstvenih djelatnika koji će imati priliku raditi, ali i sudjelovati u educiranju mladih. Stoga je posebno važno da imaju dodatne izvore za unaprjeđenje svog znanja kao indirektno ulaganje u znanje sljedećih generacija mladih.

Uz Hrvatski zavod za javno zdravstvo kao projektnog partnera, organizacijski su partneri izgradnje edukativnog portala volimzdravlje.hr te brojnih e-learning tečajeva i Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Pravni fakultet u Zagrebu, Međunarodno udruženje studenata medicine – CroMSIC, KBC Sestre milosrdnice te brojni renomirani stručnjaci u području javnog zdravlja, medicine, epidemiologije, infektologije, dermatovenerologije, hepatologije, psihologije i drugih relevantnih područja zdravlja i medicine.

Rezultati ovog projekta nadmašili su sva očekivanja, pogotovo u kontekstu epidemioloških mjera tijekom kojih je proveden. To je temelj za dugoročnu održivost ovog pristupa pomoći i pružanju dodatnih izvora znanja u području promocije zdravlja i prevencije bolesti.

Prepoznavši vrijednost novog brenda „Volim zdravlje“ u tijeku provedbe projekta, udruga HUHIV zaokružila je preko 20 godina uspješnog rada u zajednici sažimajući sva dostignuća u jednu centralnu platformu za edukaciju i informiranje sadašnjih i budućih zdravstvenih djelatnika i svih koji vole zdravlje o temama iz područja spolnog i reproduktivnog zdravlja, ali i drugim zdravstvenim temama, također namijenjen i javnosti, posebno mladima, ali i svim ostalim stručnjacima koji će raditi ili rade u području zdravstva i socijalne skrbi. Volim zdravlje postao je centralni komunikacijski i sadržajni brend udruge HUHIV koji povezuje sve naše usluge u promociji zdravlja i prevenciji bolesti, podršci oboljelima i modernom pristupu edukaciji.

U sklopu održivosti ovog projekta, i dalje ćemo uporno raditi na osiguravanju podrške zajednice u primjeni najbolje prakse i inovativnih pristupa, dijeljenju znanja, izgradnji partnerstva i učinkovitog angažmana zajednice, struke i ključnih dionika kao nadogradnja zdravstvenog sustava i sinergije institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice, učinkovitog ulaganja u zdravlje građana, učinkovitog odgovora na potrebe oboljelih od HIV-a, virusnih hepatitisa i SPB te podrške razvoju zdravstvenih nadstandarda i interdisciplinarne skrbi.

HUHIV se ovim putem zahvaljuje Europskom socijalnom fondu, Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na suradnji u uspješnoj provedbi projekta, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo na kvalitetnom partnerstvu, udruzi CroMSIC Zagreb na kontinuirano kvalitetnoj suradnji, svim srednjim medicinskim školama na angažmanu ulaganja u znanje mladih te brojnim zdravstvenim institucijama i stručnjacima koji su nam pomogli u stvaranju kvalitetnih edukativnih sadržaja.

 

Više o projektu Volim zdravlje