Priopćenje za medije – Održano predavanje „Kronične zarazne bolesti – HIV i virusni hepatitisi“

Umag, 20. studenog 2014.

PREDMET: Priopćenje za medije – Održano predavanje „Kronične zarazne bolesti – HIV i virusni hepatitisi“

Umag već drugu godinu za redom, uoči Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a koji se obilježava 1. prosinca gotovo u svim državama svijeta, edukativnim aktivnostima daje doprinos širenju svijesti o ovom virusu i boljem razumijevanju potreba zaraženih osoba. S obzirom na sve brži porast broja zaraženih osoba virusima koji se najčešće prenose spolnim putem, posebice HIV-om i virusnim hepatitisom, ali i potreba zaraženih osoba, još uvijek je potrebno javno i otvoreno govoriti o ovoj temi.

Umag Tečaj2

Dosadašnja praksa pokazuje da treba ulagati napore u edukaciji cjelokupne populacije, posebice mlađe generacije i stručnih djelatnika. S jedne strane, pripadnici mlađe generacije još uvijek su neinformirani i nerado govore o spolnosti, o problematici spolno prenosivih bolesti, o mogućim načinima zaštite, liječenju zaraženih osoba i svemu onome što bi trebalo podići razinu njihovog općeg znanja i smanjiti mogućnost potencijalne zaraze. S druge pak strane, pokazuje se da stručni radnici u ustanovama socijalne i zdravstvene skrbi još uvijek imaju predrasude prema pružanju usluga zaraženim osobama. Uvažavajući potrebu kontinuirane edukacije socijalnih radnika i ostalih djelatnika koji rade u ustanovama socijalne skrbi, centrima za socijalnu skrb, zdravstvenim i drugim ustanovama, te informiranja mlade populacije koje činjenično iz godine u godinu u sve ranijoj dobi postaju seksualno aktivni, Grad Umag je, u okviru projekta „Edukacija i promocija zdravog načina življenja“, u suradnji s Hrvatskom udrugom za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) i Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (HUSR), organizirao tečaj pod nazivom „Kronične zarazne bolesti- HIV i virusni hepatitisi“ ranije navedenoj strukturi stručnih djelatnika za područje Istarske i Primorsko-Goranske Županije, te predavanje za učenike osnovnih škola s područja Grada Umaga. Kako je u uvodnom obraćanju prisutnima istaknuo Slaviša Šmalc, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Umaga, cilj ovih aktivnosti je edukacijom polaznika o HIV-u i virusnim hepatitisima i povećanjem svijesti o ovoj problematici, utjecati na smanjenje broja zaraženih osoba spolno prenosivim bolestima, smanjiti pojavu stigmatizacije prema zaraženima te povećati kapacitete ustanova socijalne skrbi i zdravstvenih ustanova za skrb o zarženim osobama.

Predavanja su držana od strane dr. Šime Zekana, spec.inf., koji je govorio općenito o zarazi HIV-om, napretku u liječenju ovog virusa, uspješnosti antiretrovirusnih lijekova, putovima prijenosa ovog virusa, načinu prevencije, kao i biomedicinskim intervencijama. Dr. Zekan u svojem je predavanju iznio niz zanimljivih rezultata statističkih istraživanja. Iz podataka za 2013. godinu, u svijetu je, prema procjenama bilo 34 milijuna zaraženih osoba virusom HIV-a, od čega je na području Južne i Istočne Azije bio najveći broj takvih osoba, njih gotovo 4.000.000, dok je na području Zapadne i Centralne Europe zabilježeno 900.000 zaraženih.

Broj registriranih osoba zaraženih HIV-om u Hrvatskoj je do kraja 2013.godine iznosio 1.106 osoba od čega je 85,5% bilo muškog spola, a dob zaraženih protezala se od 25 – 44 godina. Iste je godine zabilježeno 416 osoba oboljelih od AIDS-a od kojih je umrlo 176 osoba od navedene bolesti.

Hrvatska ima centralizirani sistem skrbi, a svi HIV/AIDS bolesnici se liječe u Klinici za infektivne bolesti „Dr.Fran Mihaljević“ u Zagrebu.

Prof. dr. sc. Adriana Vince u svojem se stručnom predavanju osvrnula na Virusne hepatitise – kao javnozdravstvenom problemu današnjice. „Zaraza ovim virusom predstavlja svjetski javno-zdravstveni problem obzirom na izričito velik broj zaraženih i oboljelih od ovog virusa i nedovoljnog broja otkrivenih bolesnika s kroničnim hepatitisom.“ Vince je govorila o svim vrstama Hepatitisa, a napose o Hepatitisu C koji predstavlja jednog od najkritičnijih što se posljedica u bolesnika tiče. Statistički pokazatelji govore kako je trenutno u svijetu zaraženo oko 200 milijuna ljudi. Kontinent s najvećim brojem zaraženih Hepatitisom C je Istočna Azija sa 60 milijuna, dok Zapadna Europa bilježi 5 milijuna zaraženih. Što se Hrvatske tiče, procjena broja osoba kroničnih nositelja HPC iznosi 40-tak tisuća. Kako je u ovom predavanju bilo također riječi o prevenciji i tendenciji smanjenja broja oboljelih, naglasak je u konačnici stavljen na same terapije koje se primjenjuju u našoj državi pri liječenju od ovog virusa.

Anita Gavranović, bacc.med.techn. govorila je o standardnim mjerama zaštite (HIV i virusni hepatitisi) te o samoj njezi HIV bolesnika, što je izuzetno pomoglo stručnim djelatnicima domova za starije i nemoćne osobe i drugih ustanova socijalne skrbi razumjeti potrebe bolesnika te smanjiti njihov strah od zaraze pri radu sa zaraženim korisnicima.

Stručno predavanje nastavila je svojim izlaganjem Kristina Duvančić, dipl. soc. rad, koja je prisutnima obrazlagala problematiku psihosocijalnog rada s osobama pogođenima kroničnim zaraznim bolestima, odnosno ukazala na važnost psihosocijalne podrške kako zaraženim osobama tako i njihovim obiteljima.

Niz predavanja zaključen je izlaganjem mr. sc. Sunčane Roksandić Vidlička, asistentice na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod nazivom „Zaštita povjerljivosti podataka“.

U sklopu navedenih predavanja, dr. Šime Zekan posjetio je i Osnovnu školu „Marije i Line“ gdje je učenicima sedmih razreda obiju umaških osnovnih škola govorio o spolno prenosivim bolestima, o prevenciji kod osoba mlađih generacija, upoznajući ih s pojavom virusa HIV-a i mogućnostima njegovog liječenja. Mnogobrojna pitanja osnovnoškolaca o ovoj temi pokazala su njihovu zainteresiranost, ali je njihov gotovo „jednoglasan“ negativan odgovor na pitanje „da li bi sjedili u razredu sa prijateljem koji je zaražen HIV-om?“ pokazao potrebu daljnjeg sustavnog rada na edukaciji i podizanju svijesti stanovništva o problematici o kojoj se očito jako malo zna.

S poštovanjem,

GRAD UMAG
URED GRADONAČELNIKA
Diego Banković, v.r.

Preuzmite Priopćenje za medije

 

dsc_0024

Picture 2 of 7