Obilježavanje Svjetskog dana AIDS-a u Vukovaru

Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar već dugi niz godina obilježava Svjetski dan borbe protiv AIDS-a koji se obilježava 1. prosinca , a u suradnji s udrugom HUHIV. Vrlo je važno širenje svijesti o ovom virusu i potrebno je edukativnim aktivnostima javno i otvoreno govoriti o ovoj temi jer su osobe koje imaju nezaštićene spolne odnose s više partnera izložene i najvećem riziku.

SAM_0108

Na štandu postavljenom u prostoru Crvenog križa Vukovar, volonteri su putem promotivno-edukativnih brošura HUHIV-a zainteresirali mlade i ukazali na važnost testiranja prije bilo kakve seksualne aktivnosti. Veliku ulogu u edukaciji mladih ukazao je i volonter HUHIV-a Rado Javanić, kao i ravnateljica Zorica Grgić.

Mladi su bili vrlo zainteresirani i htjeli su što više znati o ovoj problematici i posljedicama neodgovornog ponašanja. Tom prilikom je podijeljeno nešto više od stotinu edukativnih brošura i kondoma, jer pod najvećim rizikom su osobe koje imaju nezaštićene spolne odnose.

Štand će u prostorima Crvenog križa biti postavljen cijeli tjedan kako bi se što više osoba educiralo putem vrlo dobro izrađenih promotivno-edukativnih brošura.

Zahvaljujemo se ovim putem HUHIV-u i ujedno koristimo priliku čestitati desetogodišnjicu uspješnog rada na savjetovanju, prevenciji i testiranju na HIV, kao i izvanrednu suradnju sa Gradskim društvom Crvenog križa Vukovar.