HIV EUROPE meeting

Od 1.6.2012. do 3.6.2012. u Berlinu HUHIV je sudjelovao na sastanku HIVeurope skupštine. Sa nama su bili nazočni predstavnici Ujedinjenog Kraljevstva, Švicarske, Srbije, Albanije, Češke, Poljske, Italije, Litve, Letonije, Norveške, Rusije, Kosova, Grčke, Bjelorusije, Ukrajine, Estonije, Mađarske, Portugala, Njemačke, Islanda, Danske i Turske.

HIVeurope krovna je organizacija nevladinih udruga pacijenata koji žive s HIV-om na području Europe. Vezano uz organizaciju, napravljene su izmjene statuta, izabiran je novi odbor i članovi predsjedništva za sljedeće razdoblje. HUHIV je posebno ukazao na nekvalitetu komunikacije među članovima HIVeurope. Predložili smo nekoliko modela poboljšanja suradnje i na našu inicijativu je postignut dogovor oko tehničkog poboljšanja komunikacije među članovima u periodu između redovnih skupština, čime se izjednačuju članice u jednakom pristupu informacijama te smanjuje povlašteni položaj nekih zemalja koje su na izvoru informacija.

Na sastancima je sudjelovala i Tina Buurton, suradnica na istraživačkom projektu „Partner study“. Projekt se provodi u nekolicini zemalja u Europi (zemlje su izabrane slučajnim izborom), a cilj mu je procijeniti rizik prijenosa HIV-a kod parova od kojih jedan živi s HIV-om i uzima antiretrovirusnu terapiju te ima nemjerljivu količinu virusa u krvi. Na sastanku su raspravljene prednosti i mane rezultata ove studije (koji će najvjerojatnije biti objavljeni iduće godine). Prednosti su u činjenici da bi se spolni odnos bez kondoma, a sa antiretrovirusnom terapijom mogao smatrati zaštićenim spolnim odnosom. Mana je u tome što bi neki mogli iz poimanja sigurnog odnosa izbaciti kondome te ih time ne koristiti, smanjujući tako napore stručnih službi koje inzistiraju na korištenju kondoma. Također je zaključeno da je po pitanju prevencije dostupnost i pristupačnost kondoma još uvijek veća od dostupnosti i pristupačnosti antiretrovirusne terapije.

Određene su i ključna područja na kojem će organizacije pod okriljem HIVeurope raditi u narednom razdoblju. Za svako pojedino područje određena je i vodeća zemlja koja će biti ključni kontakt za to područje. Udruga HUHIV dobila je i svoju ulogu na europskoj sceni. Posebno smo se zalagali za područje stigme i diskriminacije, jer je to ključan problem osoba koje žive s HIV-om u Hrvatskoj. Osobe su svakodnevno stavljene u nejednak položaj zbog svog zdravstvenog statusa. Najveći problem je diskriminacija u zadravstvenom susatvu. Fenomen stigme je također naglašen u svim zemljama Europe.

 

Izglasani ključni problemi HIV-a na području Europe (i vodeća zemlja) redom su:

1. STIGMA I DISKRIMINACIJA (Hrvatska)

2. IZGRADNJA KAPACITETA (Danska)

3. PARTNERSTVO (Italija)

4. RADNO MJESTO (Grčka)

5. KRIMINALIZACIJA (Njemačka)

6. CENTRI ZA DOBROVOLJNO I ANONIMNO TESTIRANJE (Njemačka)

7. DOSTUPNOST TRETMANA (Poljska)

8. DIJELJENJE NAJBOLJIH ISKUSTAVA (Ujedinjeno Kraljevstvo)

9. LOBIRANJE PRI EU (Norveška)

10. IMIGRANTI (Turska)

11. PUTOVANJE/RAD/EDUKACIJA

 

Vaš HUHIV