Genska terapija kao prevencija HIV infekcije

Nature je objavio kako genska terapija postiže dugotrajnu rezistenciju na HIV infekciju kod miševa. Ideja otvara mogućnost korištenja takve terapije u preventivne svrhe. Iako se u medicini koristi za liječenje kroničnih genetskih bolesti, znanstvenici u Kaliforniji su pokazali kako jedna injekcija DNK HIV-neutralizirajućeg antitijela u mišićno tkivo miševa postiže potpunu zaštitu od transmisije HIV-a.

 

Izrada cjepiva protiv HIV-a se pokazala puno kompleksnijim zadatkom od prvobitnih prognoza. Klasično cjepivo, kojem se inaktivni virus daje osobi sa svrhom stvaranja imuniteta, nije uspjelo, jer virus HIV-a uspijeva „zamaskirati“ većinu vanjske strukture koju antitijela mogu napasti. Znanstvenici nisu uspjeli naći niti molekulu koja bi osigurala barem umjereni odgovor u borbi sa svim mutacijama virusa. Genska terapija se stoga nameće kao moguća alternativa.

 

Smisao takve terapije je potaknuti stanice organizma da odmah proizvode željena antitijela. Ta antitijela u krvotoku bi bila prva linija obrane od virusa. Prijedlog je ekstreman, no mogao bi funkcionirati u nedostatku alternative, odnosno neuspjeha cjepiva.

 

„Iako je cjepivo dokazana metoda sa malo rizika, znanstvenici su već razvili nekolicinu antitijela u laboratorijskim uvjetima i pitanje je samo može li se ljudski organizam potaknuti na ciljanu proizvodnju antitijela. Ako da, onda to znači da već sada možemo nešto postići.“ (Dennis Burton, Kalifornija)

 

No, genska terapija dolazi sa svojim setom problema. Naime, zbog trajnog ubrizgavanja DNA antitijela u genom, ne postoji način na koji bi se proizvodnja isključila, u slučaju da netko ima imunološku reakciju na proizvedena antitijela. No, neće biti poznato postoje li takve nuspojave sve dok se terapija ne testira na ljudima.