Svjetski dan hepatitisa 2018


NACIONALNA KAMPANJA SVJETSKOG DANA HEPATITISA 2018

Nositelj Nacionalne kampanje je udruga HUHIV u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Nacionalnu kampanju Svjetskog dana hepatitisa 2018. podržava Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Grad Zagreb i brojne relevantne institucije i partneri.


Video spot (YouTube); preuzmite video spot OVDJE; Ugradi video

NACIONALNA KAMPANJA SVJETSKOG DANA HEPATITISA 2018.

Svjetski dan hepatitisa 2018.: Eliminirajmo hepatitis C Sada!

Svake se godine u svijetu 28. srpnja obilježava Svjetski dan hepatitisa u cilju podizanja svijesti javnosti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i liječenja virusnih hepatitisa. Virusni hepatitisi s posebnim naglaskom na hepatitis B i C, još uvijek predstavljaju globalni javnozdravstveni izazov.

Svjetski dan hepatitisa se od 2004. godine, a od 2010. godine, kad je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) ovu inicijativu uvrstila među četiri kampanje za pojedinačne zarazne bolesti,obilježava se 28. srpnja, na dan rođenja Barucha S. Blumberga, američkog znanstvenika zaslužnog za otkrivanje hepatitisa B i razvoj cjepiva protiv ovog virusa, za što je 1976. godine primio Nobelovu nagradu.

Tema i poruke ovogodišnje kampanje obilježavanja Svjetskog dana virusnih hepatitisa SZO-a i Svjetskog saveza za hepatitis (engl. World Hepatitis Alliance) su Eliminirajmo hepatitis (engl. Eliminate hepatitis), Testiraj. Liječi. Hepatitis (engl. Test.Treat. Hepatitis), Pronađi izgubljene milijune (engl. Find the Missing Millions), koje prenose poruke o važnosti prevencije, testiranja, ranog otkrivanja i liječenja virusnih hepatitisa da bi se postigli ciljevi Globalne zdravstvene strategije o virusnim hepatitisima 2016.–2021. i Globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, a to je eliminacija oboljenja i smrti od hepatitisa B i C do 2030. godine. Prevencija i kontrola hepatitisa B je i jedan od ciljeva  Europskog akcijskog plana cijepljenja (engl. European Vaccine Action Plan 2015-2020; EVAP).

Ovogodišnja nacionalna kampanja sa sloganom „Eliminirajmo hepatitis C Sada!“ ima cilj zdravstvene djelatnike i druge stručnjake ali i sve osobe u riziku od izloženosti podsjetiti na važnost prevencije, ranog otkrivanja i mogućnost liječenja: prepoznajte hepatitis C na vrijeme, preuzmite mobilnu aplikaciju Sve o hepatitisu, informirajte se, pitajte, provjerite jeste li bili izloženi i trebate li se testirati, posjetite centar za savjetovanje i testiranje, testirajte se sukladno preporukama stručnjaka jer hepatitis C možete uspješno izliječiti.

Podizanje svjesnosti zdravstvenih djelatnika, opće populacije i osoba koje jesu ili su bile izložene većem riziku hepatitisa C o važnosti prevencije, probirnog testiranja i liječenja u skladu je s temama globalne kampanje: „Pronađimo izgubljene miljune“ i  „Eliminirajmo hepatitis“,  jer velik broj ljudi koji imaju hepatitis B ili C to niti ne zna zbog često oskudnih ili nikakvih simptoma ovih bolesti. Rano otkrivanje i pravovremeno liječenje je važno za smanjenje zdravstvenih komplikacija koje mogu nastupiti kao posljedica kronične infekcije i prevenciju širenja virusnih hepatitisa u društvu.

Nacionalna kampanja „Eliminirajmo hepatitis C Sada!“ od sredine srpnja do kraja kolovoza provodi se preventivnim i edukativnim porukama na plakatima, lecima i spotovima.

Oglašavanje: domovi zdravlja, zavodi za javno zdravstvo, bolnice i druge zdravstvene ustanove, centri za prevenciju ovisnosti, centri za socijalnu skrb, probacijski uredi, udruge i organizacije civilnog društva, ostale javne, državne i lokalne institucije, internet i društvene mreže… podijelite i Vi!

Kampanja u središte stavlja napredak u svjesnosti, probirnom testiranju, zdravstvenim pregledima, trajanju liječenja i nuspojavama te mogućnosti izlječenja kao i internetsku platformu i mobilnu aplikaciju „Sve o hepatitisu”.

U središtu nacionalne kampanje i ove godine je edukativna internetska platforma i mobilna aplikacija „Sve o hepatitisu“, čiji su suorganizatori Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), a podržavaju je Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Grad Zagreb, Hrvatski crveni križ, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu i mnoge druge institucije.

Vodeći računa o specifičnostima virusnih hepatitisa, potrebi za utjecajem na znanje i zdravlje opće populacije, ali i prepoznavanje rizične izloženosti hepatitisima B i C kao najtežim oblicima hepatitisa, promocijom prve hrvatske mobilne aplikacije #sveohepatitisu i internetske platforme www.hepatitis.hr omogućili smo širok obuhvat građana, s naglaskom na teško dostupne populacije izložene visokom riziku od zaraze hepatitisima B i C, te pravovremen, fleksibilan i inovativan pristup informacijama i zdravstvenim uslugama.

Cilj mobilne aplikacije #sveohepatitisu jest dosegnuti što veći broj osoba u (potencijalnom) riziku od izloženosti, pogotovo hepatitisima B i C. Preporučujemo da što više ljudi preuzme aplikaciju, informira se i poduzme odgovarajuće korake sukladno prepoznatim rizičnim čimbenicima ili indikacijama za očuvanje zdravlja. Ideja je da i mobilna aplikacija i internetska platforma budu dostupan, kontinuiran, interaktivan, privlačan i učinkovit način edukacije građana i probira osoba izloženih većem riziku od zaraze.

Platforma i aplikacija “Sve o hepatitisu izrađene su u informativne i obrazovne svrhe, u cilju poboljšanja informiranosti i razumijevanja važnosti odgovornog ponašanja, zdravog stila života i zaštite od infekcija virusnim hepatitisima. Aplikacija na pregledan i zanimljiv način pruža korisne informacije sukladno važećim znanstvenim i stručnim spoznajama o jetri, virusnim hepatitisima A do E (stavljajući naglasak na hepatitis B i hepatitis C), načinima prijenosa, rizicima za zarazu testiranju, liječenju i zaštiti. Bilo da je riječ o korisnim informacijama, interaktivnim uslugama kalkulatora rizika i preporukama, individualnom savjetovanju ili podsjetniku za liječenje, vjerujemo da svatko može pronaći nešto korisno za sebe.


Svaka aktivnost koja pridonosi prevenciji ili liječenju virusnih hepatitisa, korak je bliže eliminaciji tih bolesti.

Aktivnostima u borbi protiv hepatitisa pridonose i smjernice te nacionalne javnozdravstvene kampanje.

Ključnim elementom uspjeha strategije eliminacije smatra se edukacija liječnika primarne zdravstvene zaštite o faktorima rizika i simptomima virusnih hepatitisa. HUHIV je u suradnji sa stručnjacima iz Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ izdao brošuru Može li to biti hepatitis C – Vodič za rano dijagnosticiranje infekcije hepatitisom C, koncizno štivo o faktorima rizika za prijenos hepatitisa C, kliničkoj slici te savjetima za testiranje namijenjenima zdravstvenim djelatnicima.

Ovaj vodič namijenjen je za praktičnu upotrebu zdravstvenim djelatnicima koji skrbe o osobama koje bi mogle biti zaražene HCV-om, uključujući liječnike opće prakse, osoblje u hitnim službama i ostale zdravstvene djelatnike u područjima koja nisu primarno povezana s virusnim hepatitisima. Vodič sažima osnove za dijagnozu HCV infekcije u više područja tako da svi primjeri možda neće biti važni za Vaše pojedinačno okruženje.

Vodič za rano otkrivanje infekcije hepatitisom C sadrži ključne informacije temeljene na znanstvenim I stručnim spoznajama te preporuke koga testirati na HCV, potrebe za učinkovitijim dijagnosticiranjem HCV-a, kako provesti testiranje na HCV, kliničke indikatore za testiranje na HCV – simptomi I znakovi HCV-a, ekstrahepatičke manifestacije HCV-a, moguće manifestacije hepatitis C na koži, moderne tehnologije u prevenciji HCV-a I dr.

Došlo je vrijeme da se svi slučajevi HCV infekcije učinkovito dijagnosticiraju!


Stalni razvoj medicine i tehnologije doprinosi postizanju cilja eliminacije virusnih hepatitisa. Uz dostupno učinkovito i sigurno cjepivo protiv hepatitisa B te nove učinkovite lijekove kojima se može uspješno izliječiti hepatitis C kao i druge djelotvorne intervencije sprečavanja i kontrole poput edukacije i informiranja o rizicima i zaštiti, prevencije rizičnog ponašanja, razvoja probirnih testova, unapređenja pristupa liječenju smanjenjem trajanja i neželjenih učinaka upotrebom novih terapijskih rješenja, osiguranja kvalitete krvi i krvnih pripravaka, prevencije ovisnosti o drogama i programa smanjenja štete, eliminacija hepatitisa B i C postaje realnost.

Hrvatska ima dobru medicinsku skrb za oboljele od virusnih hepatitisa. Uz dostupnost suvremenog liječenja, uključujući dostupnost novih, direktno djelujućih antivirusnih lijekova za liječenje kroničnog hepatitisa C koji su na listi HZZO-a od 2015. godine, poboljšanjem podataka epidemiološkog praćenja, održanjem dobre procijepljenosti stanovništva protiv hepatitisa B, poboljšanjem ranog otkrivanja infekcija, te zajedničkim djelovanjem zdravstvenog sustava, stručnjaka, pacijenata, organizacija civilnog društva i drugih dionika, Hrvatska ima veliku mogućnost uklopiti se u realizaciju ciljeva Svjetske zdravstvene organizacije i eliminirati oboljenja i smrti od hepatitisa B i C do 2030. godine.

Potrebno je nastaviti s dosadašnjim mjerama i kontinuirano poboljšavati nacionalni odgovor prevencije i liječenja hepatitisa B i C.

Trenutno se priprema prijedlog Hrvatske nacionalne strategije za prevenciju virusnih hepatitisa u skladu s međunarodnim i nacionalnim strategijama i dokumentima u ovom području, za koju se očekuje da će sveobuhvatnim, multidisciplinarnim i integriranim pristupom ubrzati nacionalni odgovor i smanjiti broj novih infekcija, komplikacija i smrti povezanih s virusnim hepatitisima.


Aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana hepatitisa

Aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana hepatitisa provode se u organizaciji zdravstvenih institucija i organizacija civilnog društva diljem Hrvatske i obuhvaćaju brojne preventivne aktivnosti koje promiču odgovornost prema vlastitom zdravlju:

 • Nacionalna javnozdravstvena edukativna kampanja „Eliminirajmo hepatitis C Sada!“ namijenjena i zdravstvenim profesionalcima i osobama u riziku od izloženosti te općoj populaciji oglašavanjem plakatima i letcima u domovima zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama te institucijama: zavodima za javno zdravstvo, ustanovama socijalne skrbi, zatvorskoj bolnici u Zagrebu, probacijskim uredima, udrugama… te promoviranjem putem raznih internetskih platformi i društvenih mreža
 • Promocija prve hrvatske inovativne mobilne aplikacije Sve o hepatitisui internetske platforme hepatitis.hr
 • Stručni simpozij povodom Svjetskog dana hepatitisa 13.7.2017. god. u velikoj predavaonici Klinike za Infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu. Više o simpoziju na mrežnim stranicama Klinike: bfm.hr
 • Prezentacija i distribucija Vodiča za rano otkrivanje infekcije hepatitisom C “Može li to biti hepatitis C” na preko 210 adresa zdravstvenih institucija u Hrvatskoj te na stručnom simpoziju u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu. Brošura je namijenjena zdravstvenim djelatnicima u svrhu edukacije i pravodobne dijagnostike.
 • Uključivanje partnera kampanje u promicanju kampanje, javnozdravstvene svjesnosti o virusnim hepatitisima i profesionalne uključenosti – Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“,  Grad Zagreb i dr.
 • Besplatno, anonimno, pouzdano i brzo testiranje na hepatitis C iz oralne tekućine s rezultatom za 20 minuta – dostupno tijekom cijele godine u sklopu rada CheckPoint centra Zagreb

 

VIŠE INFORMACIJA ZA MEDIJE:

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

www.huhiv.hr; pr@huhiv.hr

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

www.hzjz.hr; www.javno-zdravlje.hr; info@hzjz.hr

 

Preuzmite B1 plakat

Preuzmite A5 letak

EPIDEMIOLOGIJA VIRUSNIH HEPATITISA

Epidemiologija virusnih hepatitisa u Hrvatskoj i svijetu

Virusni hepatitis je akutna ili kronična zarazna upalna bolest jetre uzrokovana virusima A, B, C, D i E. S virusnim hepatitisom živi stotine milijuna ljudi diljem svijeta i ta je skupina bolesti značajan javnozdravstveni izazov koji zahtijeva globalni odgovor i zdravstvene intervencije. Virusi hepatitisa A i E se prenose oralnim putem, zagađenom hranom i vodom i najčešći su u zemljama niskog higijenskog standarda. Hepatitis A, koji se naziva još i „zarazna žutica“, tj. bolest „prljavih ruku“, uzrokuje akutnu, prolaznu bolest, a u Hrvatskoj se pojavljuju samo sporadično.

Virusni hepatitisi B i C, međutim,  prenose se zaraženom krvlju i tjelesnim tekućinama i često imaju blage ili čak nikakve, simptome, ali kad prijeđu u neprepoznatu kroničnu bolest, kod dijela bolesnika mogu uzrokovati cirozu i rak jetre. Hepatitis B i C se javljaju u svim dijelovima svijeta, a učestalost im se uvelike razlikuje od jednog zemljopisnog područja do drugog kao i između različitih skupina stanovništva unutar određenih zemljopisnih područja. U svijetu je 2015. godine bilo oko 325 milijuna ljudi oboljelih od kroničnog hepatitisa B ili C (257 milijuna ljudi od kroničnog hepatitisa B, a oko 71 milijun od kroničnog hepatitisa C). Virusni hepatitisi godišnje uzrokuju smrt oko 1,3 milijuna svjetske populacije, što je usporedivo ili više od broja smrti od HIV/AIDS-a i tuberkuloze (1 milijuna odnosno 1,7 milijuna). Kronični hepatitis C i B su glavni uzrok nastanka ciroze i raka jetre i najčešći razlog za transplantaciju jetre u Europi.

U Hrvatskoj je učestalost  hepatitisa B i C u općoj populaciji niska (manje od 1 %). Učestalost je značajno viša u populacijma koje imaju veći rizik za hepatitis B i C (najveća prevalencija hepatitisa C je među osobama koje injektiraju droge). Prema procjenama epidemioloških studija, u Hrvatskoj od kroničnog hepatitisa C boluje oko 40.000, a od kroničnog hepatitisa B oko 25.000 ljudi. Broj prijava hepatitisa B i C je sredinom dvijetisućitih godina bio oko 300 – 400 prijava godišnje, a posljednjih  se godina u Hrvatskoj bilježi dvjestotinjak novootkrivenih slučajeva hepatitisa C i stotinjak slučajeva hepatitisa B godišnje. U Hrvatskoj je u prvih šest mjeseci 2018. godine, temeljem prijava zaraznih bolesti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, od hepatitisa B oboljelo 39 osoba, a od hepatitisa C 50 osoba.

Broj novooboljelih od hepatitisa B je u Hrvatskoj kontinuirano u padu nakon uvođenja cijepljenja protiv hepatitisa B u Nacionalni Program cijepljenja. U Hrvatskoj se protiv hepatitisa B od 1999. godine rutinski cijepe djeca u dobi od 12 godina, a od 2007. godine i dojenčad.  

U Republici Hrvatskoj nema prijava hepatitisa D. Broj oboljelih od hepatitisa A bitno se smanjio u posljednjih 50 godina i posljednjih se godina godišnje bilježi oko pet do dvadeset slučajeva, čemu su značajno doprinijeli poboljšani uvjeta života i uspješne preventivne mjere u održavanju osobne i komunalne higijene i sanitacije. Međutim, 2017. godine se povećao broj oboljelih od hepatitisa A kao rezultat međunarodne epidemije hepatitisa A. Hepatitis E se prijavljuje sporadično, obično u osoba koje su u profesionalnom kontaktu sa svinjama kao i putnika u endemske krajeve.

Prevencija virusnog hepatitisa u Hrvatskoj

Polazišta programa i aktivnosti prevencije hepatitisa B i C u Hrvatskoj u skladu su s međunarodnim dokumentima: strategijom i akcijskim programima SZO-a i Europskog centra za kontrolu zaraznih bolesti (ECDC), Ciljevima održivog razvoja (engl. SDGs) Ujedinjenih naroda, Nacionalnom strategijom zdravstva Republike Hrvatske 2012.-2020., Strateškim planom razvoja javnog zdravstva i drugim dokumentima. Hrvatski je sabor 2009. godine usvojio Rezoluciju o borbi protiv virusnih hepatitisa.

U Republici Hrvatskoj prevencija uključuje edukaciju o rizicima i načinima zaštite, cijepljenje protiv hepatitisa B, osiguranje kvalitete krvi i krvnih pripravaka u sustavu  zdravstvene zaštite, sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, nadzor nad invazivnim kozmetičkim zahvatima (piercing, tetoviranje), prevenciju u populaciji korisnika droga (programi smanjenja štete). Pad učestalosti hepatitisa B zahvaljujemo cijepljenju protiv hepatitisa B.

Kao i u mnogim razvijenim zemljama, u Hrvatskoj je, osim u brojnim zdravstvenim institucijama (Hrvatski zavod za javno zdravstvo i mreža centara zavoda za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“), dobrovoljno i anonimno savjetovanje i testiranje na hepatitis dostupno i u zajednici, kao nadogradnja zdravstvenom sustavu (CheckPoint Zagreb – u organizaciji HUHIV-a u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Klinikom za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i HZJZ-om, Hepatos Rijeka u suradnji s Nastavnim zavodom primorsko goranske županije, Help u suradnji s Nastavnim zavodom Splitsko dalmatinske županije i dr.).

Gdje se može obratiti za pomoć i savjet?

 • Svom odabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite ili obiteljske medicine
 • Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“
 • HUHIV-u – Hrvatskoj udruzi za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (huhiv.hr); CheckPoint-u Zagreb – centar za savjetovanje  i testiranje (www.huhiv.hr/checkpoint); Centru za psihosocijalnu podršku (http://huhiv.hr/psihosocijalna-podrska/) te ostalim udrugama i organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj koje djeluju u području prevencije i brige o liječenima i oboljelima od hepatitisa
 • Savjetovalištima za HIV – Centrima za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV u zavodima za javno zdravstvo
 • Na mobilnoj aplikaciji i internetskoj platformi #sveohepatitisu i www.hepatitis.hr , na kojima možete saznati informacije o rizicima i načinima zaštite od virusnih hepatitisa, a aplikacija nudi i mogućnost postavljanja pitanja stručnjaku i druge interaktivne sadržaje.


PROTEKLE KAMPANJE I STRATEGIJE

HUHIV godinama ustrajno radi na dokazima utemeljenom upravljanju i prevenciji HIV-a i virusnih hepatitisa, izgradnji modela kontinuuma skrbi koji olakšavaju pristup uslugama podrške, testiranja, skrbi i liječenja, uklanjanju zakonskih i regulatornih prepreka za uspješno javnozdravstveno upravljanje HIV-om i virusnim hepatitisima u svim postavkama na temelju dokaza i provođenju nacionalnih projekata nadzora, istraživanja i vrednovanja koji su u interesu oboljelih od HIV-a i virusnih hepatitisa.  Jedan od kontinuiranih prioriteta je poboljšanje zdravlja i socijalnih rezultata za stanovništvo u opasnosti ili zahvaćeno HIV-om, virusnim hepatitisima ili SPB u odnosu na zdravstvenu pismenost, prevenciju, testiranje, liječenje i upravljanje zdravljem te stigmu i diskriminaciju. Osiguravamo podršku zajednice u primjeni najbolje prakse i inovativnih pristupa, dijeljenju znanja, izgradnji partnerstva i učinkovitog angažmana zajednice, struke i ključnih dionika kao nadogradnja zdravstvenog sustava i sinergije institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice, učinkovitog ulaganja u zdravlje građana, učinkovitog odgovora na potrebe oboljelih od HIV-a, virusnih hepatitisa i SPB te podrške razvoju zdravstvenih nadstandarda i interdisciplinarne skrbi.


2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010a, 2010b


HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa