SVJETSKI DAN HEPATITISA 2020.

Svake se godine u svijetu 28. srpnja obilježava Svjetski dan hepatitisa u cilju podizanja svijesti javnosti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i liječenja virusnih hepatitisa. Virusni hepatitisi s posebnim naglaskom na hepatitis B i C, još uvijek predstavljaju globalni javnozdravstveni izazov.

Svjetski dan hepatitisa održava se svake godine 28. srpnja. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) ovu inicijativu uvrstila je među četiri kampanje za pojedinačne zarazne bolesti. Svjetski dan hepatitisa obilježava se na dan rođenja Barucha S. Blumberga, američkog znanstvenika zaslužnog za otkrivanje virusa hepatitisa B i razvoj cjepiva protiv ovog virusa, za što je 1976. godine primio Nobelovu nagradu.

Nositelj Nacionalne kampanje je udruga HUHIV uz potporu Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Grada Zagreba i Klinike za infekvne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”.  Aktivnosti podržavaju i brojne institucije i partneri. 

Na Svjetski dan hepatitisa 2020., Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) fokusira se na dostižan san o budućnosti bez hepatitisa pritom podsjećajući svijet da je bitno održati napore Europskih regija SZO u kretanju prema ovome cilju, unatoč pandemiji COVID-19. To znači omogućavanje testiranja i terapije svima, pogotovo za osobe kojima ta usluga često nije dostupna kao npr. zatvorenicima ili osobama koje koriste droge. Važno je osigurati programe cijepljenja protiv hepatitisa B te unaprijediti usluge testiranja na hepatitis B i C.

Trenutno na svijetu 325 milijuna ljudi živi s kroničnim hepatitisom B i C, od čega njih 15 milijuna sa hepatitisom B i 14 milijuna sa hepatitisom C u europskoj regiji te su i glavni uzroci ciroze i raka jetre. Svake godine u regiji umre oko 170 000 ljudi što se može spriječiti pravovremenim testiranjem i terapijom te u slučaju hepatitisa B, cijepljenjem.

Pridružite se kampanji Svjetskog dana hepatitisa 2020 na društvenim mrežama korištenjem hashtagova #HepFreeFuture i #WorldHepatitisDay.

Tema ovogodišnje kampanje obilježavanja Svjetskog dana hepatitisa SZO-a i Svjetskog saveza za hepatitis (engl. World Hepatitis Alliance) je Pronađi izgubljene milijune (engl. Find the Missing Millions), koja prenosi poruke o važnosti prevencije, testiranja, ranog otkrivanja i liječenja virusnih hepatitisa kako bi postigli ciljevi Globalne zdravstvene strategije o virusnim hepatitisima 2016.–2021. i Globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, a to je eliminacija oboljenja i smrti od hepatitisa B i C do 2030. godine. Prevencija i kontrola hepatitisa B jedan je od ciljeva i Europskog akcijskog plana cijepljenja (engl. European Vaccine Action Plan 2015-2020; EVAP).

Procjenjuje se da preko 300 milijuna ljudi diljem svijeta živi s virusnim hepatitisom, a da toga nije svjesno. Bez pronalaženja nedijagnosticiranih i povezivanja sa zdravstvenom skrbi, milijuni će i dalje patiti i životi će biti izgubljeni. Aktivnosti povodom Svjetskog dana hepatitisa okupljaju svijet pod jednom temom kako bi se podigla svijest o globalnom opterećenju virusnim hepatitisom i utjecalo na stvarne promjene.

Ovogodišnja nacionalna kampanja pod sloganom Testiraj se! Liječi se! Izliječi se! ima cilj zdravstvene djelatnike i druge stručnjake, ali i sve osobe u riziku podsjetiti na važnost prevencije, ranog otkrivanja i mogućnost liječenja: prepoznajte hepatitis C na vrijeme, preuzmite mobilnu aplikaciju Sve o hepatitisu, informirajte se, pitajte, provjerite jeste li bili u riziku i trebate li se testirati, posjetite centar za savjetovanje i testiranje, testirajte se sukladno preporukama stručnjaka jer hepatitis C možete uspješno izliječiti.

Podizanje svjesnosti zdravstvenih djelatnika, osoba koje jesu ili su bile izložene većem riziku od infekcije hepatitisom C i opće populacije o važnosti prevencije, probirnog testiranja i liječenja u skladu je s temama globalne kampanje: „Pronađimo izgubljene miljune“ i  „Eliminirajmo hepatitis“,  jer velik broj ljudi koji imaju hepatitis B ili C to niti ne zna zbog često oskudnih ili nikakvih simptoma. Rano otkrivanje i pravovremeno liječenje važno je za smanjenje zdravstvenih komplikacija koje mogu nastupiti kao posljedica kronične infekcije i prevenciju širenja virusnih hepatitisa u društvu.

Nacionalna kampanja Testiraj se! Liječi se! Izliječi se!  od sredine srpnja do kraja kolovoza provodi se preventivnim i edukativnim porukama na plakatima, lecima i spotovima.

Oglašavanje: domovi zdravlja, zavodi za javno zdravstvo, bolnice i druge zdravstvene ustanove, centri za prevenciju ovisnosti, centri za socijalnu skrb, probacijski uredi, udruge i organizacije civilnog društva, ostale javne, državne i lokalne institucije, internet i društvene mreže… podijelite i Vi!

Kampanja povezuje zdravstveni sustav i ljude koji su bili izloženi rizicima od zaraze virusnim hepatitisima ili nesvjesno žive s hepatitisom bez da su toga svjesni.

Glavni je cilj kampanje poticanje na prepoznavanje rizika od virusnih hepatitisa B i C upotrebom modernih tehnologija te poticanje na komunikaciju s liječnicima. Sukladno preporukama, kampanjom želimo utjecati na uspješnu i pravovremenu dijagnostiku te povezivanje sa zdravstvenom skrbi.

U središtu nacionalne kampanje je edukativna internetska platforma i mobilna aplikacija „Sve o hepatitisu“, koja omogućuje informiranje o svim aspektima virusnih hepatitisa s posebnim naglaskom na KALKULATOR RIZIKA koji omogućuje indikativnu informaciju rizika od zaraze hepatitisom B i C, preporuke za testiranje, informiranje i načine smanjenja rizika od prijenosa.

Nositelj mobilne aplikacije i web stranice www.hepatitis.hr je Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) uz stručnu podršku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), a podržavaju je Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Grad Zagreb, Hrvatski crveni križ, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu i mnoge druge institucije.

Vodeći računa o specifičnostima virusnih hepatitisa, potrebi za utjecajem na znanje i zdravlje opće populacije, ali i prepoznavanje rizične izloženosti hepatitisima B i C kao najtežim oblicima hepatitisa, promocijom prve hrvatske mobilne aplikacije Sve o hepatitisu i internetske platforme www.hepatitis.hr omogućili smo širok obuhvat građana, s naglaskom na teško dostupne populacije izložene visokom riziku od zaraze hepatitisima B i C, te pravovremen, fleksibilan i inovativan pristup informacijama i zdravstvenim uslugama.

Cilj mobilne aplikacije Sve o hepatitisu jest dosegnuti što veći broj osoba u (potencijalnom) riziku od izloženosti, pogotovo hepatitisima B i C. Preporučujemo da što više ljudi preuzme aplikaciju, informira se i poduzme odgovarajuće korake sukladno prepoznatim rizičnim čimbenicima ili indikacijama za očuvanje zdravlja. Ideja je da i mobilna aplikacija i internetska platforma budu dostupan, kontinuiran, interaktivan, privlačan i učinkovit način edukacije građana i probira osoba izloženih većem riziku od zaraze uz direktnu povezanost s liječnikom.

Platforma i aplikacija “Sve o hepatitisu“ izrađene su u informativne i obrazovne svrhe, u cilju poboljšanja informiranosti i razumijevanja važnosti odgovornog ponašanja, zdravog stila života i zaštite od infekcija virusnim hepatitisima. Aplikacija na pregledan i zanimljiv način pruža korisne informacije sukladno važećim znanstvenim i stručnim spoznajama o jetri, virusnim hepatitisima A do E (stavljajući naglasak na hepatitis B i hepatitis C), načinima prijenosa, rizicima za zarazu testiranju, liječenju i zaštiti. Bilo da je riječ o korisnim informacijama, interaktivnim uslugama kalkulatora rizika i preporukama, individualnom savjetovanju ili podsjetniku za liječenje, vjerujemo da svatko može pronaći nešto korisno za sebe.

Svaka aktivnost koja pridonosi prevenciji ili liječenju virusnih hepatitisa, korak je bliže eliminaciji tih bolesti.

Ključnim elementom uspjeha strategije eliminacije smatra se edukacija liječnika primarne zdravstvene zaštite o čimbenicima rizika i simptomima virusnih hepatitisa. HUHIV je u suradnji sa stručnjacima iz Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ izdao stručnu brošuru Može li to biti hepatitis C – Vodič za rano dijagnosticiranje infekcije hepatitisom C, koncizno štivo o čimbenicima rizika za prijenos hepatitisa C, kliničkoj slici te savjetima za testiranje namijenjenima zdravstvenim djelatnicima.

Ovaj Vodič već se drugu godinu sustavno distribuira zdravstvenim djelatnicima uz brojne edukativne radionice i seminare, čime smo ojačali spremnost, svjesnost i znanje zdravstvenog sustava te omogućili kampanju koja kvalitetno povezuje pacijente i zdravstveni sustav.

Ovaj vodič namijenjen je za praktičnu upotrebu zdravstvenim djelatnicima koji skrbe o osobama koje bi mogle biti zaražene HCV-om, uključujući liječnike opće prakse, osoblje u hitnim službama i ostale zdravstvene djelatnike u područjima koja nisu primarno povezana s virusnim hepatitisima. Vodič sažima osnove za dijagnozu HCV infekcije u više područja tako da svi primjeri možda neće biti važni za Vaše pojedinačno okruženje.

Vodič za rano otkrivanje infekcije hepatitisom C sadrži ključne informacije temeljene na znanstvenim I stručnim spoznajama te preporuke koga testirati na HCV, potrebe za učinkovitijim dijagnosticiranjem HCV-a, kako provesti testiranje na HCV, kliničke indikatore za testiranje na HCV – simptomi I znakovi HCV-a, ekstrahepatičke manifestacije HCV-a, moguće manifestacije hepatitis C na koži, moderne tehnologije u prevenciji HCV-a I dr.

Došlo je vrijeme da se svi slučajevi HCV infekcije učinkovito dijagnosticiraju!

Stalni razvoj medicine i tehnologije doprinosi postizanju cilja eliminacije virusnih hepatitisa. Uz dostupno učinkovito i sigurno cjepivo protiv hepatitisa B te nove učinkovite lijekove kojima se može uspješno izliječiti hepatitis C kao i druge djelotvorne intervencije sprečavanja i kontrole poput edukacije i informiranja o rizicima i zaštiti, prevencije rizičnog ponašanja, razvoja probirnih testova, unapređenja pristupa liječenju smanjenjem trajanja i neželjenih učinaka upotrebom novih terapijskih rješenja, osiguranja kvalitete krvi i krvnih pripravaka, prevencije ovisnosti o drogama i programa smanjenja štete, eliminacija hepatitisa B i C postaje realnost.

Hrvatska ima dobru medicinsku skrb za oboljele od virusnih hepatitisa. Uz dostupnost suvremenog liječenja, uključujući dostupnost novih, direktno djelujućih antivirusnih lijekova za liječenje kroničnog hepatitisa C koji su na listi HZZO-a od 2015. godine, poboljšanjem podataka epidemiološkog praćenja, održanjem dobre procijepljenosti stanovništva protiv hepatitisa B, poboljšanjem ranog otkrivanja infekcija, te zajedničkim djelovanjem zdravstvenog sustava, stručnjaka, pacijenata, organizacija civilnog društva i drugih dionika, Hrvatska ima veliku mogućnost uklopiti se u realizaciju ciljeva Svjetske zdravstvene organizacije i eliminirati oboljenja i smrti od hepatitisa B i C do 2030. godine.

Potrebno je nastaviti s dosadašnjim mjerama i kontinuirano poboljšavati nacionalni odgovor prevencije i liječenja hepatitisa B i C.

Aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana hepatitisa provode se u organizaciji zdravstvenih institucija i organizacija civilnog društva diljem Hrvatske i obuhvaćaju brojne preventivne aktivnosti koje promiču odgovornost prema vlastitom zdravlju:

– Nacionalna javnozdravstvena edukativna kampanja „Testiraj se! Liječi se! Izliječi se!namijenjena i zdravstvenim profesionalcima i osobama u riziku od izloženosti te općoj populaciji oglašavanjem plakatima i letcima u domovima zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama, zavodima za javno zdravstvo, ustanovama socijalne skrbi, zatvorskoj bolnici u Zagrebu, probacijskim uredima, udrugama… te promoviranjem putem raznih internetskih platformi i društvenih mreža

– Promocija prve hrvatske inovativne mobilne aplikacije Sve o hepatitisu i internetske platforme www.hepatitis.hr

– Stručni simpozij povodom Svjetskog dana hepatitisa 10.7.2020. god. u velikoj predavaonici Klinike za Infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu. Više o simpoziju na mrežnim stranicama Klinike: www.bfm.hr

– Distribucija Vodiča za rano otkrivanje infekcije hepatitisom C “Može li to biti hepatitis C” na preko 210 adresa zdravstvenih institucija u Hrvatskoj u sklopu dvadesetog izdanja HIVhep godišnjaka za zdravstvene djelatnike u svrhu stručne medicinske edukacije i pravodobne dijagnostike.

– Uključivanje partnera kampanje u promicanju kampanje, javnozdravstvene svjesnosti o virusnim hepatitisima i profesionalne uključenosti – Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Grad Zagreb i dr.

– Besplatno, anonimno, pouzdano i brzo testiranje na hepatitis C iz oralne tekućine s rezultatom za 20 minuta – dostupno tijekom cijele godine u sklopu rada CheckPoint centra Zagreb, te ostalim dijagnostičkim metodama u sklopu rada Centara za testiranje Zavoda za javno zdravstvo, Dijagnostičke ambulante Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb i drugih centara dostupnih u Tražilici zdravstvenih usluga mobilne aplikacije Spolno zdravlje. Za informacije o rizicima, testiranju i liječenju te bilo kakvim pitanjima i brigama u vezi Vašeg zdravlja trebate se obratiti liječniku obiteljske medicine.

Virusni hepatitis  je akutna ili kronična zarazna upalna bolest jetre uzrokovana virusima A, B, C, D i E.

S virusnim hepatitisom živi stotine milijuna ljudi diljem svijeta i ta je skupina bolesti značajan javnozdravstveni izazov koji zahtijeva globalni odgovor i zdravstvene intervencije. Virusi hepatitisa A i E se prenose oralnim putem, zagađenom hranom i vodom i najčešći su u zemljama niskog higijenskog standarda. Hepatitis E i A, koji se naziva još i „zarazna žutica“ ili bolest „prljavih ruku“, uzrokuju akutnu, prolaznu bolest, a u Hrvatskoj se pojavljuju samo sporadično.

Virusni hepatitisi B i C,  prenose se zaraženom krvlju i tjelesnim tekućinama te spolnim putem, a često imaju blage ili čak nikakve, simptome, no mogu prijeći u neprepoznatu kroničnu bolest, koja se kod dijela bolesnika može razviti u cirozu i rak jetre. Hepatitis B i C se javljaju u svim dijelovima svijeta, a učestalost im se uvelike razlikuje od jednog zemljopisnog područja do drugog kao i između različitih skupina stanovništva unutar određenih zemljopisnih područja.

Prema posljednjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije u svijetu živi oko 325 milijuna ljudi oboljelih od kroničnog hepatitisa B ili C (257 milijuna oboljelih od kroničnog hepatitisa B, a oko 71 milijun od kroničnog hepatitisa C). Kronični hepatitis C i B su glavni uzrok nastanka ciroze i raka jetre i najčešći razlog za transplantaciju jetre u Europi. Komplikacije virusnih hepatitisa B i C godišnje uzrokuju smrt oko 1,34 milijuna svjetske populacije, što je više ili usporedivo od broja smrti od HIV/AIDS-a (oko 1 milijuna) i tuberkuloze (oko 1,7 milijuna).

U Hrvatskoj je učestalost  hepatitisa B i C u općoj populaciji niska (prevalencija manje od 1 %). Prema rezultatima epidemioloških istraživanja, oko 0,2 % – 0,7 % opće populacije ima kronični hepatitis B, a oko 0,5 % – 0,9 % protutijela na hepatitis C.

Učestalost je značajno viša u populacijma koje imaju veći rizik za hepatitis B i C. Osobe koje injektiraju droge čine glavnu skupinu s povećanim rizikom za hepatitis C s prevalencijom od 29 % do 65 % (ovisno o uzroku i dizajnu istraživanja). Prema procjenama epidemioloških studija, u Hrvatskoj oko 25.000 osoba ima kroničnu HBV infekciju, a oko 40.000 osoba su nosioci protutijela na hepatitis C (pozitivno je na anti-HCV protutijela). Prema podacima registra zaraznih bolesti temeljem prijava zaraznih bolesti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u zadnjih pet godina prosječno se u Hrvatskoj zabilježi godišnje 120 oboljelih od hepatitisa B i 190 oboljelih od hepatitisa C. Prema podacima prijava zaraznih boelsti, u prvih šest mjeseci 2020. godine, od hepatitisa B je oboljelo 11 osoba, a od hepatitisa C 26 osoba.

Broj novooboljelih od hepatitisa B je u Hrvatskoj kontinuirano u padu nakon uvođenja cijepljenja protiv hepatitisa B u Nacionalni Program cijepljenja. U Hrvatskoj se protiv hepatitisa B od 1999. godine rutinski cijepe djeca u dobi od 12 godina, a od 2007. godine i dojenčad. 

U Republici Hrvatskoj nisu zabilježeni slučajevi hepatitisa D. Broj oboljelih od hepatitisa A bitno se smanjio u posljednjih 50 godina i posljednjih se godina godišnje bilježi oko pet do petnaest slučajeva godišnje, čemu su značajno doprinijeli poboljšani uvjeta života i uspješne preventivne mjere u održavanju osobne i komunalne higijene i sanitacije. U 2017. i 2018. godini zabilježena je povećana pojavnost oboljelih od hepatitisa A, kao posljedica većeg broja slučajeva i u europskim državama odnosno međunarodne epidemije hepatitisa A.  Hepatitis E se prijavljuje sporadično, obično u osoba koje su u profesionalnom kontaktu sa svinjama kao i putnika u endemske krajeve.

Prevencija virusnih hepatitisa u Hrvatskoj

Prevencjia i kontrola virusnih hepatitisa su u Hrvatskoj jedan od javnozdravstvenih prioriteta. Preventivne mjere i programi uključuju epidemiološko praćenje, edukaciju o rizicima i načinima zaštite, cijepljenje protiv hepatitisa B, osiguranje kvalitete krvi i krvnih pripravaka u sustavu zdravstvene zaštite, sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, nadzor nad invazivnim kozmetičkim zahvatima (piercing, tetoviranje), rad s populacijom korisnika droga, uključujući programe smanjenja štete (programi zamjene igala i šprica u populaciji osoba koje injektiraju droge) te dobrovoljno savjetovanje i testiranje. U Hrvatskoj je dostupno učinkovito liječenje za oboljele od virusnih hepatitisa, a najnovjii, direktno djelujući antivirusni lijekovi za liječenje hepatitisa C (DAA) dostupni su od 2015. godine.

U zavodima za javno zdravstvo i organizacijama civilnog društva na petnaestak lokacija u Hrvatskoj djeluju centri za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV u kojima je dostupno i testiranje na hepatitis B i C za osobe koje su bile izložene riziku, što je jedna od važnih mjera sprječavanja i ranog otkrivanja bolesti.

Prije dvije godine izrađen je nacrt Nacionalnog akcijskog plana za borbu protiv hepatitisa, čiji je glavni cilj smanjiti teret bolesti na ljude i društvo do 2030. godine, a specifični ciljevi su podizanje svijesti opće i rizičnih populacija, praćenje odgovora zdravstvenog sektora te smanjenje novih infekcija i smrtnosti oboljelih. Ciljevi nacionalnog plana su u skladu s Globalnim ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda i Globalnom zdravstvenom strategijom o virusnim hepatitisima Svjetske zdravstvene organizacije. Globalni ciljevi su smanjenje pobola od virusnih hepatitisa za 90 % i smrtnosti za 65 %, i u konačnici eliminacija oboljenja i smrti od hepatitisa B i C do 2030. godine. Uz postojeće sustavne i kontinuirane mjere prevencije, dijagnostike i liječenja, i uz pomoć dodatnih prioriteta za daljnji napredak definiranih nacionalnim planom, eminacija hepatitisa B i C se čini dostižnim  javnozdravstvenim ciljem u koji se Hrvatska može uklopiti.

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

www.huhiv.hr; pr@huhiv.hr

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

www.hzjz.hr; www.javno-zdravlje.hr; info@hzjz.hr

HUHIV godinama ustrajno radi na dokazima utemeljenom upravljanju i prevenciji HIV-a i virusnih hepatitisa, izgradnji modela kontinuuma skrbi koji olakšavaju pristup uslugama podrške, testiranja, skrbi i liječenja, uklanjanju zakonskih i regulatornih prepreka za uspješno javnozdravstveno upravljanje HIV-om i virusnim hepatitisima u svim postavkama na temelju dokaza i provođenju nacionalnih projekata nadzora, istraživanja i vrednovanja koji su u interesu oboljelih od HIV-a i virusnih hepatitisa.  Jedan od kontinuiranih prioriteta je poboljšanje zdravlja i socijalnih rezultata za stanovništvo u opasnosti ili zahvaćeno HIV-om, virusnim hepatitisima ili SPB u odnosu na zdravstvenu pismenost, prevenciju, testiranje, liječenje i upravljanje zdravljem te stigmu i diskriminaciju. Osiguravamo podršku zajednice u primjeni najbolje prakse i inovativnih pristupa, dijeljenju znanja, izgradnji partnerstva i učinkovitog angažmana zajednice, struke i ključnih dionika kao nadogradnja zdravstvenog sustava i sinergije institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice, učinkovitog ulaganja u zdravlje građana, učinkovitog odgovora na potrebe oboljelih od HIV-a, virusnih hepatitisa i SPB te podrške razvoju zdravstvenih nadstandarda i interdisciplinarne skrbi.


 

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010a

2010b

WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa