CheckPoint Zagreb – Regionalni centar izvrsnosti

U kolovozu 2014. HUHIV je unutar GOSHAPE programa (Gilead Online Supporting Health Action for Patient Empowerment) pokrenuo međunarodni projekt CheckPoint Zagreb – Regionalni centar izvrsnosti. Projekt se sastoji od 3 modula i trajao je do sredine 2015. U projekt je uključeno 6 nevladinih organizacija iz područja skrbi i prevencije HIV-a i virusnih hepatitisa, iz 3 zemlje: Bosna i Hercegovina (Asocijacija XY, Apoha), Crna Gora (NVO4Life, Crnogorska HIV fondacija) i Makedonija (Stronger Together, Hepar Centar Bitola). Također, uz vodstvo udruge HUHIV u projekt su uključeni stručnjaci iz Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu te Hrvatskog crvenog križa.

Osnovni cilj projekta je: Razvoj pristupa društvene zajednice u prevenciji i suzbijanju HIV/HCV infekcije u regiji

Ovim ciljem prvenstveno želimo utjecati na regiju stvaranjem mogućnosti i razvojem pristupa društvene zajednice u organizaciji i provođenju izvaninstitucionalnog testiranja na HIV i HCV koristeći trenutno najkvalitetnije inovativne tehnologije brzog probira ciljane populacije (in vitro dijagnostika) prema preporukama stručne zajednice.

Cijela priča temelji se na dosadašnjim i kontinuiranim rezultatima CheckPoint centra Zagreb, koji je svojim rezultatima edukacije, savjetovanja i testiranja opravdao potrebu i postojanje kao komplementarna nadogradnja zdravstvenom sustavu i svim ostalim centrima za testiranje u Hrvatskoj.

CheckPoint centar Zagreb predstavlja model dislociranog laboratorija postavljenog na bazi javnozdravstvene usluge unutar društvene zajednice, izvan institucija, u organizaciji udruge kao nevladine organizacije ali uz snažnu povezanost sa referalnim centrom, stručnim protokolima i standardima kvalitete pružanja usluga edukacije, individualnog savjetovanja i dobrovoljnog, anonimnog, besplatnog, pouzdanog i brzog testiranja na HIV i HCV.

Također, organizacija rada CheckPointa Zagreb, ostvarena suradnja s gradskim i državnim zdravstvenim institucijama i stručnjacima, definiranost protokola rada, stručna supervizija i sam pristup korisnicima istaknut je kao jedan od primjera najbolje prakse u Europi.

Osnovni argumenti zašto baš navedene zemlje iz regije, slični su argumentima koje smo imali u Hrvatskoj prije pokretanja projekta CheckPoint Zagreb. To su: vrlo mali broj dobrovoljnih testiranja u odnosu na broj spolno aktivne populacije, konstantno izbjegavanje zdravstvenih institucija, pogotovo od strane osoba sklonim visokorizičnom ponašanju, otkrivanje novih HIV/HCV+ slučajeva u kasnoj fazi infekcije, odgađanje liječenja i visoka pretpostavka nesvjesnog širenja infekcija, određene zdravstveno proceduralne prepreke kao što su uputnice i sl., stigma, diskriminacija, strah od viđenja i okoline itd. Sve to navodi na zaključak da navedene zemlje spadaju u zemlje niske prevalencije a na temelju vrlo malog uzorka dobrovoljnih testiranja što iskrivljuje sliku stvarnog epidemiološkog stanja. Treba kao i u Hrvatskoj utvrditi stvarnu incidenciju i prevalenciju.

Ovim projektom obuhvaća se analiza problema stanja i širenja spolno i krvlju prenosivih bolesti (HIV, hepatitis i ostale spolno prenosive bolesti) u nama bliskim zemljama u regiji, prvenstveno među mladima, a donosi slijedeće početne zaključke:

 • nedostatak uvida u stvarnu epidemiologiju stanovništva a prvenstveno mladih u stanje spolno i krvlju prenosivih bolesti
 • nedovoljno testiranje i neosviještenost potrebe za kontinuiranim testiranjem s ciljem sprječavanja nekontroliranog širenja ali i pravovremenog liječenja
 • nedovoljan obuhvat rizičnih populacija i mladih kao skupine ranjivih tj. onih koji su najpodložniji zarazi
 • nedovoljna informiranost i osviještenost mladih o rizicima, rizičnom ponašanju i načinima prijenosa te postojanju ovih zaraza u našem društvu
 • prisutna stigma i diskriminacija te predrasude da se takve zaraze događaju “nekom drugom”

Osnovna svrha projekta je pomoći zemljama u regiji kako ostvariti ovaj pristup koji preporuča svjetska praksa pristupa zajednici u prevenciji i borbi protiv ovih infekcija:

Educirati zemlje u regiji koje nemaju razvijen pristup dobrovoljnom i anonimnom testiranju u društvenoj zajednici

 • specifični ciljevi:
  • stvaranje potrebnih znanja i preduvjeta za pokretanje izvaninstitucionalnog testiranja u društvenoj zajednici
  • povećanje broja dobrovoljnih i anonimnih testiranja na HIV
  • omogućavanje besplatnog i anonimnog testiranja na HCV

Metodologija provođenja ovih edukacija obuhvatila je razmjenu znanja i iskustava u pojedinim zemljama te suradnju u aktivnostima koje su potrebne kako bi ostvarili ciljeve ovog projekta, a to je pružiti sva potrebna znanja, iskustva, najbolje prakse, savjete i materijale koji će pomoći organizacijama da ovisno o uvjetima u specifičnoj zemlji, krenu u smjeru planiranja i implementacije izvaninstitucionalnog centra prema svim karakteristikama, pravilima, protokolima i svjetskim preporukama moderne i konstantno dostupne brze i rane dijagnostike u društvenoj zajednici.

Provedene su slijedeće aktivnosti:

 • Grad Zagreb, Gradski u red za zdravstvo – CheckPoint Zagreb: iskustva, potrebe i svrha sinergije institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice, razvoj brige za zdravlje građana
 • Davorka Dušek, dr.med., Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević – Smjernice i trendovi moderne i brze dijagnostike, zdravstvene skrbi i liječenja virusnih hepatitisa
 • Dr.sc. Siniša Zovko, dr.med., Hrvatski Crveni Križ i Stručno vodstvo CheckPoint centra Zagreb – Operativni procesi i protokoli rada CheckPoint centra, Suradnja sa nevladinim sektorom, brza dijagnostika u društvenoj zajednici, Outreach programi, IDU programi, edukacija zdravstvenih djelatnika, važnost povezanosti sa sustavima skrbi i liječenja, primjeri dobre Europske prakse, demonstracije testiranja i savjetovanja
 • Šime Zekan, dr.med., Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević – Smjernice i trendovi moderne i brze dijagnostike, zdravstvene skrbi i liječenja HIV-a, rad Klinike za infektivne bolesti, razvoj zdravstvenog sustava, testiranje i liječenje spolno prenosivih bolesti, edukacija liječnika primarne zdravstvene zaštite, izvaninstitucionalna nadogradnja zdravstvenog sustava
 • Prim.dr.sc. Oktavija Đaković Rode, dr.med., Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević – Stručna supervizija CheckPoint centra Zagreb, profesionalni elementi, protokoli, pravilnici rada, stručne edukacije i osiguranje kvalitete
 • HUHIV i CheckPoint Zagreb djelatnici – povezanost sa relevantnim stručnjacima i institucijama, stručna partnerstva i potpore, procesi i protokoli pružanja usluga edukacije, savjetovanja i testiranja, postupanja s pozitivnim rezultatima, interdisciplinarne skrbi, rada savjetovališta, psihosocijalne podrške, demonstracija iskustva i preporuka, prikupljanje podataka i izvještavanje

U sklopu ovih aktivnosti, pružili smo kompletnu edukaciju i „know-how“ cijelog projekta kako bi pomogli ostvarenju preduvjeta i omogućili potrebna partnerstva na ciljanom području u cilju planiranja i ostvarivanja izvaninstitucionalnog pristupa edukaciji i testiranju ciljane populacije.

Također, projektom se kreirala i sveobuhvatna stručna studija temeljem prikupljenih podataka rada CheckPoint centra Zagreb. Studija obuhvaća epidemiološke aspekte na uzorku od preko 2500 osoba, spolna ponašanja, povezana rizična ponašanja i navike vezane uz spolno i reproduktivno zdravlje, određivanje stvarne incidencije i prevalencije u Hrvatskoj.

Stručni voditelj istraživanja je Prof.dr.sc. Josip Begovac, dr.med., voditelj Referentnog centra za liječenje HIV/AIDS-a pri Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu, zajedno sa drugim stručnjacima koji su značajno doprinijeli obradi i analizi ovih vrijednih podataka.

Zaključeno je kako je ova studija jedinstvena pošto sadrži obrađene elemente i zaključke koji do sada u Hrvatskoj nisu obrađeni. Studija će svakako biti osnova za usporedbe podataka o spolnim i rizičnim ponašanjima u zajednici i među mladima. Studija će pružiti mogućnost usporedbe podataka za mnoge pružatelje sličnih usluga u Europi i svijetu.

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ