Svjetski dan AIDS-a 2016


SVJETSKI DAN AIDS-A – DAN VAŽNOSTI SPOLNOG I REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA

Print

Skraćeni PR članak preuzmite OVDJE


O NACIONALNOJ KAMPANJI

SVJETSKI DAN AIDS-a – DAN VAŽNOSTI SPOLNOG I REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA

 • važnost sveobuhvatnog pristupa prevenciji HIV-a i očuvanju spolnog i reproduktivnog zdravlja
 • važnost testiranja i ranog otkrivanja infekcije HIV-om radi uspješnijeg liječenja i sprječavanja nesvjesnog širenja
 • važnost eliminacije predrasuda povezanih sa spolno prenosivim infekcijama, uključujući i HIV/AIDS, koje dovode do stigmatizacije i diskriminacije oboljelih

Već dvadeset i osam godina, 1. prosinca se svake godine u svijetu i Hrvatskoj brojnim događanjima i aktivnostima obilježava Svjetski dan AIDS-a. Cilj je podići svijest javnosti i ukazati na javnozdravstveni značaj HIV/AIDS-a: rizike i mjere zaštite, važnost prevencije, ranog dijagnosticiranja, liječenja i skrbi za oboljele, kao i pokazati solidarnost prema oboljelima, te dati doprinos smanjenju stigme i diskriminacije, ali i zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja. Međunarodni simbol svjesnosti i podrške prevenciji i liječenju HIV infekcije i AIDS-a je crvena vrpca (engl.  red ribbon).

HIV/AIDS

HIV je virus koji spada u spolno i krvlju prenosive infekcije, te napada imunološki sustav i uzrokuje cjeloživotnu kroničnu bolest koja najčešće nema simptoma dugi niz godina. Virus se prenosi nezaštićenim spolnim odnosom, krvlju (najčešće dijeljenjem igala i šprica kod injektiranja droga), te sa zaražene majke na dijete. Liječenje zaustavlja napredovanje bolesti i razvoj AIDS-a. AIDS je krajnji stadij HIV infekcije koji nastaje uslijed uništenja imunološkog sustava, kada se javljaju različite bolesti zbog smanjenog imuniteta.

RANO OTKRIVANJE INFEKCIJE

Testiranje je jedini način otkrivanja i dijagnosticiranja infekcije HIV-om, omogućuje rano otkrivanje infekcije i uspješnije liječenje, te pomaže u sprječavanju daljnjeg širenja HIV-a. Pravodobno otkrivanje i liječenje infekcije HIV-om važno je zbog što boljeg ishoda po zdravlje pojedinca, društvo u cjelini i zdravstveni sustav. U Hrvatskoj je, osim u zdravstvenim institucijama (mreža centara zavoda za javno zdravstvo i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“), anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV dostupno i u zajednici kao nadogradnja zdravstvenom sustavu (CheckPoint Zagreb – centar za zdravlje i edukaciju mladih, LGBT centar Zagreb, HELP u Splitu, Hepatos Rijeka i dr.). Ova sinergija zdravstvenog sustava i društvene zajednice u Hrvatskoj značajno pridonosi prevenciji, prepoznavanju rizika, smanjenju stigme i diskriminacije, edukaciji građana i pravovremenom uključivanju u skrb. Popis centara nalazi se na mrežnim stranicama www.huhiv.hr, www.javno-zdravlje i www.spolnozdravlje.hr.

NACIONALNA KAMPANJA

Razina znanja o HIV/AIDS-u, te još uvijek prisutna stigma i diskriminacija, zahtijevaju dugoročan pristup osvještavanju građana, edukaciji mladih i ulaganju u znanje i zdravlje budućih generacija uz implementaciju inovativnih i sveobuhvatnih pristupa usklađenih s globalnim trendovima očuvanja i promicanja zdravlja. Stoga smo unaprijedili strategiju povezivanjem Svjetskog dana AIDS-a sa zaštitom spolnog zdravlja, u skladu s novim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Za prevenciju i suzbijanje HIV/AIDS-a, ali i ostalih spolno prenosivih bolesti u društvu, potreban je sveobuhvatni pristup zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja, posebice kod mladih. Prevencija spolno prenosivih bolesti ključna je sastavnica primarne zdravstvene zaštite za očuvanje i unaprjeđenje spolnog i reproduktivnog zdravlja. Pored velike raširenosti, troškova i komplikacija koje sa sobom nose, kao i činjenice da se u velikoj mjeri mogu prevenirati, spolno prenosive bolesti imaju veliki javnozdravstveni značaj.

mobapp-spolno-zdravljeOve godine Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, Ministarstva zdravstva, Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu, te uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja i brojnih partnera, provode kampanju čiji je cilj informirati i educirati posebice mlade, ali i sve ostale, o rizicima i načinima zaštite, te pridonijeti unaprjeđenju sustava savjetovanja i testiranja na krvlju i spolno prenosive bolesti, te zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja u Hrvatskoj.

Pametni telefon postao je dio svakodnevnog života, pogotovo među mladima. Koristimo ih za gotovo sve aktivnosti: pretraživanje interneta, komunikaciju, posao, zabavu… Današnji mladi su generacija tehnologije i edukacije u pokretu. Moderna edukacija uključuje upotrebu modernih tehnologija kao što su besplatne, interaktivne i edukativne, svima dostupne mobilne aplikacije.  HZJZ i HUHIV su u partnerstvu izradili prvu takvu inovativnu platformu u Hrvatskoj i mobilnu aplikaciju „Spolno zdravlje”. Ovaj moderan pristup mladima na pregledan i zanimljiv način pruža korisne informacije o spolnom i reproduktivnom zdravlju, uključujući procjenu rizičnih spolnih ponašanja, savjete za odgovorno spolno ponašanje i preporuke za zaštitu zdravlja, testiranje i liječenje, sukladno važećim znanstvenim i stručnim spoznajama.

Mobilnu aplikaciju „Spolno zdravlje“ preuzmite na google-play_200 i ios_200 ili posjetite www.spolnozdravlje.hr.

Više o mobilnoj aplikaciji “Spolno zdravlje”

WAD_2016_A5_letak

EPIDEMIOLOGIJA HIV/AIDS-A U SVIJETU I EUROPI

U svijetu je, prema procjenama SZO-a i UNAIDS-a, u 2015. godini s HIV infekcijom živjelo 36,7 milijuna ljudi, od čega je bilo 2,1 milijuna novih slučajeva zaraze HIV-om. Od posljedica AIDS-a umrlo je 1,1 milijun ljudi. Godišnje se prema podacima ECDC-a u zemljama članicama EU/EEA zabilježi oko 30 000 novih dijagnoza HIV infekcije, što čini stopu od 6.4 na 100 000 stanovnika. HIV infekcija i AIDS i dalje su od javnozdravstvenog značaja u svijetu i Europi.

EPIDEMIOLOGIJA HIV/AIDS-A U HRVATSKOJ

U 2016. godini (do listopada) u Hrvatskoj je zabilježeno 80-ak novih slučajeva HIV infekcije i AIDS-a (preliminarni podaci), što je na razini prošle godine, te se nastavlja trend blagog porasta pojavnosti.

Prema podacima HZJZ-a, od 1985. do kraja 2015. godine ukupno je zabilježen 1321 slučaj HIV infekcije. Od toga je 458 oboljelih od AIDS-a, a u istom razdoblju od posljedica AIDS-a umrla je 201 osoba. Posljednjih godina prosječno se godišnje u Hrvatskoj bilježi 90 novodijagnosticiranih slučajeva infekcije HIV-om, što je stopa od 21 na milijun stanovnika i Hrvatsku svrstava među zemlje s niskom učestalošću HIV infekcije (64/1 milijun je prosjek za zemlje EU/EEA u 2014.).

Novi slučajevi zaraze HIV-om u Hrvatskoj pokazuju blagi trenda porasta pojavnosti unazad nekoliko godina, sa stabilnim trendom oboljelih i umrlih od AIDS-a, što dijelom možemo objasniti uspješnijim otkrivanjem infekcije kroz preventivne aktivnosti testiranja, te dostupnošću antiretrovirusne terapije koja, ako je uspješna, omogućuje gotovo normalan i dug životni vijek zaraženih HIV-om.

Iako se postotak novootkrivenih osoba s HIV-infekcijom koje imaju i AIDS smanjuje u odnosu na sve novootkrivene osobe kojima je dijagnosticirana HIV infekcija, još uvijek je nepovoljno to što se dio zaraza HIV-om otkrije u stadiju AIDS-a. U tih osoba je HIV infekcija u uznapredovalom stadiju zbog oslabljenog imunološkog sustava kada se javljaju i druge bolesti, što otežava liječenje i daje lošiju prognozu.

Većina svih slučajeva HIV/AIDS-a u razdoblju od 1985. do 2015. godine zarazila se spolnim putem prijenosa virusa. Posljednjih se godina bilježi porast novodijagnosticiranih slučajeva među muškarcima koji prakticiraju spolni odnos s osobama istog ili oba spola i njihov udio je sve veći, a slična je situacija i u zemljama EU (porast od 33% u odnosu na 2004.).

AKTIVNOSTI POVODOM OBILJEŽAVANJA SVJETSKOG DANA AIDS-A

Aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a obuhvaćaju brojne preventivne aktivnosti koje promiču odgovornost prema vlastitom zdravlju u organizaciji zdravstvenih institucija i organizacija civilnog društva diljem Hrvatske poput:

 • Europski tjedan testiranja na HIV i hepatitis od 18. – 25.11.2016. – u CheckPoint centru Zagreb, LGBT centru Zagreb, te u sklopu aktivnosti raznih institucija i organizacija diljem RH.
 • Javnozdravstvena edukativna kampanja promocije edukativne mobilne aplikacije Spolno zdravlje, od 20.11. – 31.12.2016. – oglašavanjem na plakatima i letcima u vozilima javnog prijevoza, ljekarnama, domovima zdravlja, zavodima za javno zdravstvo, udrugama, visokoškolskim ustanovama i studentskim domovima diljem Hrvatske, kampanja putem mrežnih stranica i društvenih mreža, te emitiranje spotova na TV-u, u kinima, LCD ekranima u gradu, te distribucijom edukativnih i promotivnih materijala partnerima diljem RH.
 • Promocija zdravlja i svjesnosti te inovativne mobilne aplikacije Spolno zdravlje uz prigodno druženje s građanima, posebice mladima, 1.12.2016. u HUHIV šatoru na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu, gdje će se građanima besplatno dijeliti edukativno-informativni letci i brošure o HIV/AIDS-u i spolnom zdravlju i gdje će se zainteresirani moći savjetovati sa stručnjacima (liječnici i stručnjaci iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, vršnjački edukatori – studenti medicine – CroMSIC, volonteri Hrvatskog crvenog križa, te Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba) o prevenciji i rizicima od zaraze HIV-om i spolno prenosivim bolestima, te o spolno odgovornom ponašanju.
 • Edukacije mladih o odgovornom spolnom ponašanju i očuvanju spolnog i reproduktivnog zdravlja u HUHIV šatoru, te interaktivne edukacije putem kvizova znanja koristeći mobilnu aplikaciju Spolno zdravlje. 
 • Javno predstavljanje aktivnosti i rezultata aktivnosti na stručnom simpoziju povodom Dana AIDS-a 02.12.2016. u Klinici za Infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu.
 • Edukativno-informativni Pozitivan koncert 02.12.2016. u Domu sportova u Zagrebu.

 

Pozivamo sve građane diljem Hrvatske i medije da nam se 1. prosinca 2016. pridruže i zajedno s nama obilježe Svjetski dan AIDS-a informiranjem, edukacijom i promicanjem očuvanja zdravlja, nastavljajući jednaku tradiciju i brigu o vlastitom zdravlju i tijekom cijele godine! Pridružite se svojom podrškom, doprinesite zdravlju mladih i građana, promovirajte zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja i stvaranje AIDS free generacije.

 

VIŠE INFORMACIJA ZA MEDIJE

HUHIV– Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

www.huhiv.hr; pr@huhiv.hr; 0913377120

HZJZ – Hrvatski zavod za javno zdravstvo

www.hzjz.hr; www.javno-zdravlje.hr; info@hzjz.hr

 

ZAHVALA

HUHIV i HZJZ posebno zahvaljuju Gradu Zagrebu, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu znanosti i obrazovanja, te Veleposlanstvu SAD-a u Zagrebu na partnerstvu i podršci u provedbi nacionalne kampanje i aktivnosti s ciljem očuvanja zdravlja mladih i građana RH.

HUHIV i HZJZ zahvaljuju i Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Hrvatskom crvenom križu, Međunarodnom udruženju studenata medicine – CroMSIC, Hrvatskom farmaceutskom društvu  i drugim organizacijama na pruženoj podršci i sudjelovanju u ostvarenju ciljeva doprinosa zdravlju građana RH.

Zahvaljujemo i medijskim partnerima: VOX komunikacije d.o.o., Blitz-CineStar d.o.o., Cineplexx, Europlakat d.o.o., ZAGREB PLAKAT d.o.o., B1 plakati d.o.o., RTL, HRT, kao i svima drugima koji su svojom podrškom značajno pridonijeli aktivnostima edukacije i informiranja javnosti o važnosti zaštite zdravlja i dali pozitivan doprinos zdravlju hrvatskih građana.

WAD_2016_B1_v7_exp


Plakati proteklih kampanja: 2015, 2014, 2013, 2012, 2012b


Video spot (YouTube); preuzmite video spot ovdje

 


 

O HIV/AIDS-u

Što je HIV, a što AIDS?

HIV je virus humane imunodeficijencije, retrovirus koji u slučaju neliječene infekcije uzrokuje AIDS. AIDS (engl.) i SIDA (franc.) skraćenice su za sindrom stečenog nedostatka imuniteta. Virus uzrokuje slabost i nesposobnost obrambenog sustava organizma. HIV bolest je kronični progresivni proces koji počinje ulaskom virusa HIV-a u organizam, pa tijekom vremena (u odraslih prosječno 10 godina) dolazi do postupnog uništavanja imunološkog sustava. Domaćin tijekom infekcije postaje ranjiv i obolijeva zbog komplikacije oportunističkih infekcija i malignoma. Osoba zaražena HIV-om osjeća se do razvoja AIDS-a najčešće dobro, ne primjećuje promjene zdravlja i nema specifične izvanjske znakove infekcije. Jedini način utvrđivanja infekcije u toj fazi jest testiranje na HIV.

Kako se HIV prenosi?

Virus HIV-a prisutan je u ovim tjelesnim tekućinama: krvi, sjemenoj tekućini (ejakulatu, preejakulatu) te vaginalnom sekretu. Udio onih koji su se zarazili upotrebom nesterilnog pribora za injektiranje droga je oko 6%. Rizik za HIV infekciju veći je u slučajevima spolnih odnosa muškaraca s osobama istog ili oba spola, uporabe nesterilnog pribora za injektiranje droga, većeg broja spolnih partnera, prisutnosti druge spolno prenosive bolesti, seksualnih aktivnosti povezanih s kupovanjem ili prodavanjem seksualnih usluga, nezaštićenih spolnih odnosa u zemljama s visokom učestalošću HIV infekcije, te kod stalnih partnera osoba s rizičnim ponašanjem.

HIV se prenosi: nezaštićenim spolnim odnosom sa zaraženom osobom (u najveći rizik se svrstava nezaštićeni analni spolni odnos zbog najosjetljivije sluznice, a kao rjeđi načini prijenosa slijede vaginalni i oralni), razmjenom igala, šprica ili pribora sa zaraženim osobama pri uzimanju droga, sa zaražene majke na njezino dijete prije, za vrijeme ili nakon poroda (dojenjem).

Simptomi HIV-a

Akutna HIV infekcija javlja se u 30-50% slučajeva nakon 3. do 6. tjedna od trenutka infekcije. Javljaju se simptomi koji podsjećaju na gripu ili infektivnu mononukleozu. Bolest obično traje od 7 do 21 dana. Češći simptomi koji se povezuju s HIV infekcijom su:

 • oteklina limfnih čvorova (osobito na vratu i pazuhu)
 • jak zamor (koji traje više tjedana bez očitih razloga)
 • neočekivani gubitak tjelesne težine (više od 4.5 kg u 2 mjeseca)
 • dugotrajni proljev (bez vidljivih razloga)
 • gljivične infekcije usta
 • kratkoća daha i suhi kašalj koji duže traje
 • vrućica i znojenje
 • bolesti kože – ružičaste ili purpurne mrlje koje se pojavljuju na koži, uključujuću i usta i vjeđe (obično su tvrde i nalik na modrice).

Raširenost HIV-a

HIV zahvaća različitu populaciju u različitim dijelovima svijeta, ovisno o socijalnim i ekonomskim razlozima koji uvjetuju dominantni put prijenosa. U Hrvatskoj je od 1985. kada je zabilježen prvi slučaj zaraze HIV-om do kraja 2015. ukupno zabilježeno oko 1300 osoba kojima je dijagnosticirana HIV infekcija, od kojih je oko 450 razvilo AIDS, a oko 190 ih je umrlo od posljedica AIDS-a. Vidljiv je i lagani pad u trendu obolijevanja od AIDS-a i broju smrti, između ostalog zahvaljujući učinkovitoj i svima dostupnoj antivirusnoj terapiji, koja se u Hrvatskoj koristi od 1997. godine. Odnos zaraženih muškaraca i žena je 5:1. Najveći broj infekcija registriran je u dobnoj skupini od 25 do 49 godina. Najčešći put prijenosa HIV infekcije u Hrvatskoj je spolnim odnosom bez zaštite. Gotovo 90% ukupnog broja oboljelih zarazilo se nezaštićenim spolnim odnosom.

Dijagnostika HIV-a

Testiranje je jedini način kako možeš saznati svoj HIV status. Zahvaljujući postojanju brojnih preventivnih i edukacijskih programa u svijetu i kod nas kojima se nastoji smanjiti širenje spolno i krvlju prenosivih zaraznih bolesti, broj dobrovoljnih testiranja u Hrvatskoj, iako i dalje relativno malen, postepeno raste. Osim u brojnim zdravstvenim institucijama (mreža centara zavoda za javno zdravstvo i HZJZ-a, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“), dobrovoljno i anonimno savjetovanje i testiranje dostupno je i u zajednici, kao nadogradnja zdravstvenom sustavu. Pravovremeno testiranje omogućuje ranu dijagnozu, uspješnije liječenje, smanjuje rizik od ozbiljnih zdravstvenih komplikacija te pomaže u sprečavanju prijenosa. Prema izvješću ECDC iz 2014., svaka druga osoba u Europi s dijagnosticiranim HIV-om dijagnosticirana je u tzv. kasnoj fazi, odnosno već ozbiljno narušenog imuniteta. To se događa jer infekcija HIV-om najčešće nema jasno vidljivih simptoma, što ima negativan utjecaj i na zdravlje osobe i na uspjeh i troškove liječenja, a također predstavlja i podlogu za širenje epidemije. Proširenje dobrovoljnog savjetovanja i testiranja na HIV u zajednici jedan je od najučinkovitijih načina za omogućavanje saznavanja HIV statusa na vrijeme. Dijagnostika počinje procjenom rizika nakon čega slijedi testiranje iz krvi ili oralne tekućine kojim se otkriva prisutnost antigena i/ili protutijela na HIV te se provodi ostala dijagnostika ukoliko se poslije pokaže potrebnom.

Što HIV znači za moje zdravlje?

Nekad zastrašujuća i smrtonosna infekcija danas je kronična bolest. Najveći rizik je neznanje. Danas moderna medicina i dostupnost kvalitetnih lijekova osiguravaju dug, radno sposoban i kvalitetan život osobama oboljelima od HIV-a. Znanje svog HIV statusa u što ranijoj fazi značajan je faktor zdravog života, stoga se ne oslanjaj na sreću, testiraj se ako si u riziku. HIV-infekcija još uvijek, nažalost, često rezultira stigmom i strahom onih koji s njom žive – zaraženih osoba te njihovih najbližih. Događalo se i da saznanje o infekciji rezultira gubitkom socio-ekonomskog statusa, zaposlenja, dohodaka, udomljenja, smanjenjem mobilnosti te uskraćivanjem potrebne zdravstvene skrbi. Stoga se velik broj osoba zaraženih HIV-om u nas iz navedenih razloga odlučuje za šutnju. Upravo s HIV/AIDS-om povezana stigma čini ovu bolest drugačijom od drugih kroničnih i potencijalno po život opasnih bolesti.

Liječenje HIV-a

Zasad ne postoje lijekovi koji mogu izliječiti zarazu, odnosno eliminirati HIV iz tijela. No postoji vrlo djelotvorno antivirusno liječenje (HAART) kojim se suzbija umnožavanje HIV-a, tj. smanjuje se količina virusa na nemjerljivu količinu, oporavlja oštećeni imunitet, sprečava pojava bolesti koje označavaju nastup AIDS-a (oportunističkih infekcija) te znatno produljuje život. Liječenje se provodi kombinacijom više lijekova, a za uspjeh liječenja iznimno je važno stalno uzimati lijekove. Jedino dosljednim uzimanjem lijekova postiže se nemjerljiva količina virusa u krvi uz postupan oporavak imunološkog sustava. Oboljeli od HIV/AIDS-a liječe se u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu, koja je Referentni centar za liječenje zaraze HIV-om u Hrvatskoj.

Prevencija HIV-a

Prevencija HIV bolesti uključuje informaciju, edukaciju i testiranje. Mala je vjerojatnost da se HIV-om zarazite nekim nesretnim slučajem na koji niste mogli utjecati, a mnoga veća da infekciju dobijete zbog rizičnog ponašanja. Odgovornim, nerizičnim ponašanjem postiže se djelotvorna zaštita te se vjerojatnost infekcije svodi na najmanju moguću mjeru. Djelotvorne preventivne mjere uglavnom se jednostavno primjenjuju, a najvažnije je izbjegavanje seksualnih odnosa izvan veze temeljene na uzajamnom povjerenju, pravilna uporaba kondoma, izbjegavanje korištenja droge intravenozno, izbjegavanje seksualnih odnosa u stanju opijenosti alkoholom ili drogama koji smanjuju sposobnost rasuđivanja i povećavaju vjerojatnost neodgovornog spolnog ponašanja, korištenje mjera zaštite i zaštitne opreme (rukavica, naočala, maske i dr. ) prilikom rukovanja krvlju, organima ili tjelesnim izlučevinama u profesionalnom doticaju s potencijalno zaraženim osobama i materijalom.

Spolno prenosive bolesti (SPB)

Što su spolno prenosive bolesti, koja je razlika između spolno prenosivih bolesti (SPB i spolno prenosivih infekcija (SPI), kako se prenose, koji su simptomi, koliko su raširene, dijagnostika, značaj za zdravlje, liječenje, prevencija – pogledajte popis i edukativne sadržaje ovdje.

CENTRI ZA ANONIMNO I BESPLATNO SAVJETOVANJE I TESTIRANJE TE SAVJETOVALIŠTA ZA ZAŠTITU SPOLNOG I REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA

Savjetovanje će ti pomoći da pronađeš najprikladnije načine zaštite i smanjenja rizika od zaraze HIV-om i drugim spolno prenosivim bolestima (SPB). Liječnički pregled i testiranje omogućuje rano otkrivanje infekcije i liječenje. Ranije liječenje je uspješnije, te sprečava nehotično širenje infekcije na druge. SPB uključujući i HIV često imaju oskudne simptome ili ih nemaju. Stoga su redovni preventivni liječnički pregledi važni. Ukoliko postoji sumnja na SPB ili primijetiš neki od simptoma, to upućuje da trebaš otići liječniku. Nemoj pokušavati sam/a postaviti dijagnozu i sam/a se liječiti, jer to može biti neuspješno i opasno.

Obrati se stručnjaku:

 • liječniku obiteljske medicine/opće prakse
 • ginekologu
 • dermatovenerologu
 • urologu
 • ljekarniku
 • učenici i studenti mogu savjet i pomoć zatražiti u savjetovalištima za mlade pri službama za školsku i adolescentnu medicinu u zavodima za javno zdravstvo
 • stručnjacima u centrima za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV.

U centrima za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV (savjetovalištima za HIV i ostale SPB) može se besplatno i anonimno testirati na HIV, a u nekim centrima i na hepatitis B i C, te sifilis. Samom testiranju prethodi kratko povjerljivo individualno savjetovanje tijekom kojeg ćeš dobiti informacije o HIV-u, drugim SPB, postojećim rizicima i načinima zaštite itd. Sve što te dodatno zanima, moći ćeš pitati savjetnika/icu. Usluge su besplatne. Nije potrebna prethodna najava, uputnica liječnika niti zdravstvena iskaznica. U slučaju potrebe, dobit ćeš pomoć pri upućivanju i povezivanju sa sustavom liječenja i skrbi. U centrima/savjetovalištima za reproduktivno zdravlje pri službama školske i adolescentne medicine u zavodima za javno zdravstvo, učenici i redovni studenti mogu dobiti savjet o spolno prenosivim bolestima, uključujući informacije o pretragama na SPB, obaviti indicirane pretrage za otkrivanje SPB, pomoć i podršku u rješavanju problema vezanih uz spolno i reproduktivno zdravlje, te u prevenciji rizičnih spolnih ponašanja i očuvanju reproduktivnog zdravlja.

Popis centara i savjetovališta

 


 

KORISNI SADRŽAJI I POVEZNICE

SPOLNOZDRAVLJE.HR

SPOLNOZDRAVLJE ANDROID MOBILNA APLIKACIJA (GOOGLE PLAY)

SPOLNOZDRAVLJE iPHONE / iPAD MOBILNA APLIKACIJA (APP STORE)

HZJZ

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

JAVNO ZDRAVLJE

GRAD ZAGREB

HZZO

ECDC


WAD_2016_B1_v7_exp

WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa