Login zona

Poštovani,

na ovoj stranici nalaze se povjerljivi sadržaji namijenjeni isključivo stručnim suradnicima udruge HUHIV.  Sadržaji predstavljaju vlasništvo udruge HUHIV i služe isključivo za edukaciju i primjenu stručnjacima / liječnicima. Odredbe vlasništva i zaštite ove dokumentacije podrazumijevaju njeno korištenje isključivo u profesionalne svrhe te zabranu korištenja ovih dokumenata u druge svrhe i njihovu distribuciju trećim stranama bez dozvole udruge HUHIV.

Informacijama se pristupa putem Zahtjeva za pristup informacijama:

Molimo ispunite i pošaljite obrazac

* Obavezan unos

Zaštićene informacije sadrže: CheckPoint izvješće o radu; CheckPoint stručni protokoli; CheckPoint raspored; Stručni suradnici; CheckPoint – rezultati testiranja (unos); CheckPoint – procjena rizika (unos).

Login zona pristup

 


HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa