#VolimZdravlje – nacionalna javnozdravstvena kampanja povodom Svjetskog dana AIDS-a i važnosti primjene znanja u očuvanju spolnog i reproduktivnog zdravlja

Promotivni plakat kampanje

Promotivni video spot kampanje

Svake godine 1. prosinca u svijetu se obilježava Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, kao međunarodni dan usmjeren globalnom zdravlju. Tada se države, zdravstveni radnici, mediji, civilno društvo i mnogi drugi udružuju u kampanji oko određenih tema povezanih s prevencijom  zaraze HIV-om i AIDS-a koje se prilagođavaju lokalnim situacijama i uvjetima.

Udruga HUHIV i ove godine provodi nacionalnu kampanju povodom obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a, sukladno Hrvatskom nacionalnom programu za prevenciju HIV/AIDS-a te Akcijskom planu za spolno i reproduktivno zdravlje Europskog ureda Svjetske zdravstvene organizacije i Smjernicama Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti.

Dugogodišnje iskustvo rada u zajednici uz prilagođavanje potrebama mladih u Hrvatskoj, upućuje da je o HIV/AIDS-u najbolje educirati i razgovarati u kontekstu zaštite spolnog zdravlja odnosno objedinjujući prevenciju svih učestalih spolno prenosivih infekcija.

Očuvanje zdravlja i prevencija bolesti započinje znanjem, ali neophodna je primjena znanja i zaštitnih ponašanja. Tek kada dosljedno koristimo vještine zaštite zdravlja, možemo reći da stečeno znanje poprima pravi smisao u području prevencije.  Unatoč poboljšanju znanja mladih o zaštiti spolnog zdravlja, primjena zaštitnih ponašanja uključujući prepoznavanje rizičnih spolnih ponašanja i potrebe za testiranjem, i dalje ostaju izazov. Razvoj svjesnosti i informiranje o rizicima preduvjet je uspješne prevencije.

Stoga ovogodišnjim kampanjom naziva Volim zdravlje želimo naglasiti važnost primjene znanja u zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja, a u skladu s globalnom temom Svjetskog dana AIDS-a, želimo naglasiti da je za uspješnu prevenciju dostupnost znanju važna svima, bez obzira na geografsku udaljenost ili socijalne barijere.

Zašto je u fokusu  primjena znanja? Zato jer nije dovoljno samo poznavati rizike za narušavanje spolnog zdravlja, već  treba aktivno pristupiti da ih uklonimo i time čuvamo sebe i naše bližnje, kako u području tjelesnog spolnog zdravlja tako i mentalnog zdravlja koje je povezano s njim. Također, smatramo da je za uspješnu prevenciju vrlo važnim otvoriti i kontinuirano voditi dijalog s mladima ali i strukom na temu spolnog i reproduktivnog zdravlja kako bismo pomogli u usvajanju trajnih vještina odgovornog spolnog ponašanja.

Riješite Volim zdravlje kviz!

Provjerite svoje znanje, usvojite, primijenite i podijelite.

Promovirajte edukativni kviz na društvenim mrežama i pridonesite širenju i usvajanju znanja u svrhu zaštite zdravlja!

Hrvatski zdravstveni sustav nudi niz zdravstvenih usluga koje pokrivaju različite potrebe mladih, ali važan dio usluga namijenjenih mladima nadopunjuju organizacije civilnog društva koje su puno bliže stvarnom životu i brigama mladih, ciljano se posvećuju njihovim potrebama (edukacije, savjetovanje, brzo testiranje, podrška). Kroz rad s mladima upoznati su s njihovim problemima vezanim uz spolno prenosive bolesti (SPB) i raspolažu kvalitetnim uvidom u stvarno stanje rasprostranjenosti ovih bolesti koje su često bez simptoma i neprepoznate. Stoga SPB mogu uzrokovati komplikacije i posljedice po zdravlje, a zaražena osoba ih može nesvjesno širiti. Zbog toga je prevencije SPB važan javnozdravstveni izazov. Iako se Hrvatska svrstava među zemlje s niskom učestalošću HIV infekcije, zajednica pridonosi da se HIV dijagnosticira puno ranije što omogućava uspješnije liječenje i smanjenje daljnjega prijenosa. Također, zabrinjava visok udio mladih visokorizičnog spolnog ponašanja koji se nisu testirali ili su se testirali tek jednom u životu, kao i značajna pojavnost ostalih SPB kao što su sifilis, klamidija, gonoreja, hepatitis C, koje, ako se pravodobno ne prepoznaju i ne liječe, također mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene komplikacije i posljedice.

Vizija Udruge HUHIV i njezina angažmana u području zdravlja je služiti kao most između zdravstvenog sustava i  zajednice te unaprijediti edukaciju i suradnju među stručnjacima i javnosti, kao i doprinijeti stvaranju rješenja za najhitnije, nedovoljno obuhvaćene i ključne zdravstvene izazove.

U usvajanju i prenošenju znanja mogu pomoći brojni “alati” pažljivo razvijeni u svrhu zaštite zdravlja, u sinergiji institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice. Neki od tih alata koji nude sveobuhvatan pristup prevenciji bolesti i promicanju zdravih stilova života i objedinjuju područje mentalnog, tjelesnog, spolnog i socijalnog zdravlja (informiranje, podrška, učenje, cijepljenje, metode zaštite, testiranje, liječenje, podrška oboljelima…):

Upravo iz toga razloga je osmišljena platforma pod nazivom Volim zdravlje – portal za edukaciju i informiranje zdravstvenih djelatnika, drugih stručnjaka kao i svih koji vole zdravlje o temama iz područja  spolnog i reproduktivnog  zdravlja. Platforma povezuje i druge sadržaje za mlade kao što je mobilna aplikacija Spolno zdravlje (spolnozdravlje.hr) te rad HUHIV-a kao društvene zajednice (huhiv.hr).

Platforma Volim zdravlje fokusirana je na spolno zdravlje kao područje u kojem je Udruga HUHIV već prepoznata u javnosti kao član društvene zajednice koji značajno doprinosi edukaciji o spolnosti i spolnom zdravlju te pruža različite oblike savjetovanja i pomoći korisnicima.

Projekt Volim zdravlje UP.02.2.1.08.0057 je financiran iz Europskog socijalnog fonda – ‘‘Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2’’. Ukupna vrijednost projekta je 499.626,00 kn, a intenzitet potpore iznosi 100%.

BRUTALKA – enciklopedija o spolnom zdravlju, koja na sveobuhvatan način obrađuje teme o zaštiti spolnog zdravlja za mlade i sadrži brutalno pravilne i edukativne, stručne i otvorene informacije o spolnom zdravlju.

Brošuru je izradila udruga HUHIV u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i brojnim drugim stručnjacima. Sadrži velik broj tema o spolnom i reproduktivnom zdravlju poput spolnosti, rasta i sazrijevanja, anatomije spolnih organa, liječničkih pregleda i samopregleda spolnih organa, zaštite i komunikacije o temama spolnog zdravlja, s ciljem poboljšanja informiranosti i razumijevanja važnosti odgovornog spolnog ponašanja, zdravog stila života i zaštite od spolno prenosivih infekcija, a sve u cilju očuvanja  i unapređenja zdravlja.

PRELISTAJ ILI PREUZMI BRUTALKU

Nauči više o HIV-u

Mobilna aplikacija SPOLNO ZDRAVLJE izrađena je u informativne i obrazovne svrhe, s ciljem poboljšanja informiranosti i razumijevanja važnosti odgovornog spolnog ponašanja, zdravog stila života i zaštite od spolno prenosivih infekcija u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja.

Aplikacija na pregledan i zanimljiv način pruža korisne informacije o spolnom i reproduktivnom zdravlju, uključujući prevenciju, testiranje i liječenje spolno prenosivih bolesti, sukladno važećim znanstvenim i stručnim spoznajama, s brojnim interaktivnim alatima – kalkulator rizika, pitaj stručnjaka, tražilica zdravstvenih usluga i edukativnim i informativnim sadržajem.

Centar za savjetovaje i testiranje CheckPoint Zagreb udruge HUHIV – centar je za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja s uslugama savjetovanja, testiranja na spolno prenosive infekcije, pružanja psihosocijalne podrške i povezivanja sa sustavom skrbi i liječenja u slučaju pozitivnog nalaza testiranja.

Centar za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja predstavlja sinergiju institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice.

Sve usluge pružaju se besplatno, bez uputnice, stručno i povjerljivo:

 • Besplatno savjetovalište i podršku u zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja
 • Besplatno, brzo, povjerljivo i pouzdano testiranje na HIV, hepatitis C, sifilis, klamidiju i gonoreju
 • Psihosocijalnu podršku i povezivanje sa sustavom skrbi i liječenja

Kod kreiranja alata za pomoć u stjecanju i primjeni znanja uzimamo u obzir potrebe zajednice, slušamo što nam govore korisnici da im je potrebno i na koji način žele do toga doći.

Sve aktivnosti i usluge promocije i zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja koje kampanja HUHIV-a komunicira podržavaju Grad Zagreb, Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i brojne druge institucije, organizacije civilnog društva i stručnjaci.

Očuvanje spolnog zdravlja predstavlja prioritet jer porast broja oboljelih od spolno prenosivih infekcija i drugi problemi povezani sa spolnim i reproduktivnim zdravljem mogu značajno utjecati na kvalitetu života osoba i društva. Neprepoznate i neliječene spolno prenosive infekcije često su bez simptoma i izazivaju dugoročne i ozbiljne zdravstvene posljedice kod oboljele osobe (od karcinoma, imunokompromitiranih stanja, do neplodnosti i drugih komplikacija), ali i povećavaju rizik za nesvjesno širenje na druge osobe. Činjenica je da se većina spolno prenosivih bolesti u današnje vrijeme uspješno liječi, a neke se mogu prevenirati cijepljenjem, pravovremenim testiranjem ili zaštitnim ponašanjem. Važno je spriječiti ili rano otkriti spolno prenosive infekcije kao što su klamidijska infekcija, infekcija HPV-om, koje su neke od najučestalijih spolno prenosivih infekcija, jer u kroničnom obliku mogu uzrokovati ozbiljne komplikacije. No i infekciju HIV-om, iako ne spada među najučestalije infekcije, važno je testiranjem otkriti u ranoj fazi, jer to je u današnje vrijeme cjeloživotna kronična bolest s kojom osoba može doživjeti normalan očekivani životni vijek, a liječenjem se ostvaruje nemjerljiva razina virusa u krvi čime se praktički eliminira prijenos HIV-a na druge osobe, čak i spolnim putem.

Hrvatska pripada skupini zemalja niskog rizika za infekciju HIV-om u općoj populaciji zbog uspješnog provođenja preventivnih programa, ali ne i niskog rizika za infekciju ostalim, češćim i lakše prenosivim spolno prenosivim infekcijama koje mogu izazvati različite kratkoročne i dugoročne zdravstvene posljedice, a često nisu na vrijeme prepoznate i liječene. HIV je danas cjeloživotna kronična infekcija koja se uspješno liječi i kontrolira lijekovima i s kojom osoba može doživjeti normalan očekivani životni vijek.

> Više o epidemiologiji HIV infekcije i AIDS-a u Hrvatskoj

> Više o HIV-u

> HIV je postao NEMJERLJIV = NEZARAZAN

> VIŠE o Spolnom zdravlju

 • Izrada B1 plakata i njegovo oglašavanje na oglasnim prostirima na fakultetima, studentskim domovima i zdravstvenim ustanovama
 • Izrada digitalnih promotivnih materijala i provedba kampanje na internetu i društvenim mrežama uključujući interaktivne edukativne i promotivne kvizove znanja uz uključivanje influencera u svrhu promocije i ostvarenja većeg dosega
 • Promocija obilježavanja Europskog tjedna testiranja – promocija testiranja za mlade u CheckPoint centru i Centru za zdravlje mladih Grada Zagreba
 • Izrada i diseminacija edukativnih materijala školama i fakultetima diljem Hrvatske – BRUTALKA – enciklopedija o spolnom zdravlju; brošura HIV/AIDS znanje; brošura Spolno zdravlje mob.app.
 • Organizacija i provedba edukacija o zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja za učenike i studente
 • Izrada i disenminacija PR priopćenja povodom Svjetskog dana AIDS-a 
 • Organizacija konferencije za medije povodom Svjetskog dana AIDS-a – 30.11.2022. u 11:00 sati u Novinarskom domu u Zagrebu, uz sudjelovanje predstavnika udruge HUHIV, Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i Grada Zagreba
 • Izrada i diseminacija PR priopćenja – osvrt sa konferencije za medije
 • Predavanje na stručnom Simpoziju povodom dana AIDS-a u organizaciji Hrvatskog društva za infektivne bolesti Hrvatskoga liječničkog zbora – Sekcije za zarazu HIV-om i infekcije imunokompromitiranih bolesnika – 25.11.2022.od 16:00 do 19:00 sati
 • Prikupljanje podataka u dosegu i utjecaju kampanje i izvještavanje

Sve aktivnosti i usluge promocije i zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja koje HUHIV kampanja komunicira podržavaju Grad Zagreb, Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i brojne druge institucije, organizacije civilnog društva i stručnjaci.

Naše srčeko, logić, animacije, kratke promo spotove i story-e, ako ti je zanimljivo možeš preuzeti ovdje https://cutt.ly/volimzdravlje ili skeniraj qr kod i preuzmi na mob 🙂 i sheraj u svojim postovima i storyima!

Slobodno pozovi svoje pratitelje da zaprate naš IG kanal @volimzdravlje te da nam se obrate ako imaju bilo kakvu potrebu, ako se žele testirati ili imaju pitanja na temu očuvanja spolnog zdravlja na koja im treba odgovor.

Smatramo da ćeš prepoznati važnost naše inicijative kojom želimo dopuniti znanja kojima mladi raspolažu te da ćeš iskoristiti priliku i poslati važnu poruku svojim pratiteljima da se informiraju, zaštite te uvijek nastoje dosljedno brinuti o svom spolnom i reproduktivnom zdravlju.

Unaprijed hvala na podršci.

BIRAJ USLUGE

VOLIM SPOLNO ZDRAVLJE

Loading RSS Feed

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ