HUHIV Strateski plan 2021-2025

HUHIV Strateški plan donešen je na redovnoj Skupštini udruge održanoj 18.12.2020.

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa