Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I
Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga
UP.02.2.2.06.0373

E-TEČAJEVI

Zajedničkim snagama do bolje prevencije i liječenja virusnih hepatitisa u korisnika droga

Suradnja zdravstveno/javnozdravstvenih institucija i udruga u pružanju zdravstvenih i socijalnih usluga prevencije, liječenja i podrške​

5/5

U sklopu održivosti i razvoja radimo na implementaciji novih e-tečajeva

Pogledajte i pronađite zanimljive i korisne e-tečajeve na edukacijskom portalu volimzdravlje.hr​

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa