Ja sam Vaš DOKTOR,

Pitajte me sve o HIV-u, hepatitisu, spolno prenosivim infekcijama, rizicima, simptomima, prevenciji, testiranju, liječenju…

Pozivamo sve liječnike obiteljske medicine da se pridruže radionici

„Kako ranije otkriti infekciju HIV-om, virusnim hepatitisima i drugim spolno prenosivim bolestima (SPB) – izazov u liječničkoj ordinaciji”

Datum: 9.12.2019.

Trajanje: 14:00 – 18:30

Mjesto: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Rockefellerova 4, 10000 Zagreb

Radionica nema kotizacije, a HLK će bodovati radionicu prema Pravilniku o stručnom usavršavanju.

KAPACITET RADIONICE OGRANIČEN
TRENUTNI BROJ PRIJAVLJENIH
OCJENA POTREBE ZA OVOM EDUKACIJOM
4.7/5

Organizator: Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

U suradnji s: Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Školom narodnog zdravlje „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Referentnim centrom za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva, Referentnim centrom za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om Ministarstva zdravstva, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Koordinacijom hrvatske obiteljske medicine (KoHOM)

Tema:

Pristup i skrb za pacijente pod povećanim rizikom, procjena rizika i indikacije za testiranje na HIV, novosti u liječenju infekcije HIV-om i virusnih hepatitisa, komorbiditeti, psihološki aspekti, stigma i diskriminacija

Uvod:

Procjena rizika za infekciju HIV-om, virusnim hepatitisima i drugim SPB, preporuka za testiranje i savjetovanje o rizicima i načinima zaštite važne su mjere primarne i sekundarne prevencije infekcija koje se prenose spolnim putem i krvlju te pridonose zaštiti i unapređenju spolnog i reproduktivnog zdravlja opće populacije i populacija pod većim rizikom za navedene infekcije (osobe koje učestalo mijenjaju spolne partnere, muškarci koji imaju spolne odnose s muškarcima, osobe koje injektiraju droge, mladi i dr.)

PROGRAM

 • 13:30 REGISTRACIJA
 • 14.00 Pozdravljanje i uvodna riječ – prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, dr.med.
 • 14.05 HIV, virusni hepatitis i SPB u Hrvatskoj – epidemiološki pregled i važnost praćenja  – prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med. (10′)
 • 14.15 Novosti i postupak liječenja infekcije HIV-om, prof. dr. sc. Josip Begovac, dr. med. (15′)
 • 14.30 Novosti i postupak liječenja virusnih hepatitisa B i C – prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. (15′)
 • 14.45 Procjena rizika za zarazu HIV-om, virusnim hepatitisima i SPB, savjetovanje o testiranju i prevenciji, prim. Mirjana Lana Kosanović Ličina, dr. med.  (30′)
 • 15.15  Rasprava (15′)
 • 15.30  Pauza uz osvježenje
 • 16.00 Indikatorska stanja za testiranje na HIV – prim. dr. sc. Šime Zekan, dr. med.  (15′)
 • 16.15  Virusni hepatitisi s aspekta liječnika obiteljske medicine, prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, dr.med. (10′)
 • 16.25 Infekcija HIV-om i spolno prenosive bolesti (SPB) s aspekta liječnika obiteljske medicine, Hrvoje  Vinter dr. med. (10′)
 • 16.35 Psihosocijalna podrška i povezivanje sa skrbi osoba koje žive s HIV-om i virusnim hepatitisom, Maja Erceg Tušek, mag. psych. (15′)
 • 16.50  Uloga liječnika obiteljske medicine u prevenciji infekcije HIV-om, virusnih hepatitisa i SPB te zaštiti i unapređenju spolnog zdravlja, prim. Vjekoslava Amerl Šakić, spec. školske medicine i obiteljske medicine, predstavnica KoHOM-a (15′)
 • 17.05 Savjetovališta za dobrovoljno svjetovanje i testiranje na HIV, virusne hepatitise i SPB u Hrvatskoj, prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med. (10′)
 • 17.15 Popodnevna poliklinika za muškarce, prim. dr. sc. Šime Zekan, dr. med.  (10′)
 • 17.25 Demonstracija testiranja brzim testovima
 • 18.00 Rasprava, zaključci
 • 18.30 Evaluacija

Svrha, opći i specifični ciljevi:  

Svrha radionice je povećati svjesnost liječnika o važnosti ranog otkrivanja infekcije HIV-om, virusnim hepatitisima i drugim SPB te edukacija liječnika o pristupu pacijentima s povećanim rizikom za navedene infekcije uključujući procjenu rizika i preporuke za testiranje. Ove aktivnosti sukladne su globalnim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i drugih koji su u svojim strateškim dokumentima i akcijskim planovima za prevenciju HIV/AIDS-a, virusnih hepatitisa i SPB postavili za cilj, među ostalima, testiranje i rano otkrivanje navedenih infekcija kao značajnog čimbenika prevencije. Također, davanje preporuka za testiranje i provedba testiranja prilika je za djelovanje na smanjenje rizičnih ponašanja odnosno primarnu prevenciju. Liječnici primarne zdravstvene zaštite, kao medicinski profesionalci osobe su prvog kontakta s pacijentima kod kojih je olakšan pristup (nije potrebna uputnica), imaju priliku procijeniti rizik, preporučiti (postoji li želja i mogućnost omogućiti testiranje u ambulantama) testiranje i edukaciju za usvajanje preventivnih ponašanja osoba pod povećanim rizikom. Edukacija, smanjenje rizičnih ponašanja i rano otkrivanje infekcije HIV-om i drugim SPB, među ciljevima su Nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS-a. Razna istraživanja i dosadašnja iskustva pokazuju da liječnici obiteljske medicine rijetko razgovaraju o spolnim infekcijama i drugim problemima vezano uz spolno i reproduktivno zdravlje sa svojim pacijentima, a da bi sami pacijenti željeli razgovarati o tim temama ako bi liječnik inicirao razgovor.

Opći ciljevi: Doprinos poboljšanju ranog otkrivanja infekcija HIV-om i drugim SPB (sekundarna prevencija), te edukaciji o rizicima i načinima zaštite kod pacijenata (primarna prevencija), te unaprjeđenju i promicanju zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja u Republici Hrvatskoj.

Dodatno, postoji mogućnost kao sudionike (slušače) radionice uključiti i studente medicine, predstavnike udruge CroMSIC i Sekcije za javno zdravstvo ŠNZ-a u cilju dodatne edukacije edukatora, studenata volontera koji provode vršnjačke edukacije o spolnom zdravlju za srednjoškolce i  studente, a također i kao edukacija budućih liječnika, od kojih će neki možda biti liječnici obiteljske medicine.

Radionica ima ciljeve:

 • Približiti i upoznati s konceptom savjetovanja i testiranja na HIV, virusne hepatitise i SPB
 • Pružiti brz i jednostavan pregled važnih segmenata rada u pristupu osobama pod većim rizikom (ključne populacije), procjeni rizika i savjetovanju i testiranju na HIV, virusne hepatitise i SPB
 • Dobiti uvid u mogućnosti anonimnog i besplatnog testiranja u Hrvatskoj (savjetovališta u ZZJZ, testiranje u zajednici)
 • Dobiti mogućnost razmjene iskustva s kolegama

Rezultat:

Liječnici opće/obiteljske medicine, ali i drugi zainteresirani zdravstveni djelatnici nakon sudjelovanja na radionicama/edukacijama moći će proaktivnim pristupom pridonijeti prevenciji, ranom otkrivanju i pravovremenom liječenju infekcije HIV-om, virusnih hepatitisa i drugih SPB te zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja kod svojih pacijenata.

Korisnici: ciljne skupine i krajnji korisnici:

Radionica je namijenjena liječnicima opće/obiteljske medicine, ali i liječnicima drugih specijalnosti te drugim stručnjacima, uključujući organizacije civilnog društva, kao edukacija, do-edukacija i obnavljanje znanja.

Program i sadržaj radionica te edukacijski materijali za radionice izrađeni su u suradnji HZJZ-a, Klinike za infektivne bolesti „Dr. F. Mihaljević“, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, i organizacije obiteljske medicine

LITERATURA / IZVORI ZA EDUKACIJU:

Veselimo se zajedničkom radu i druženju. Dobrodošli!

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa