PORUKA UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Željeli bismo ovim putem poslati poruku podrške HIV pozitivnim osobama u Republici Hrvatskoj. Zbog svoje svakodnevne izloženosti diskriminaciji, bitno je znati da je diskriminacija zabranjena i da postoje različiti mehanizmi borbe protiv diskriminacije.


KAKO RADI URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA I TKO MU SE MOŽE OBRATITI?

 

U pravilu pučki pravobranitelj djeluje po pritužbama građana na diskriminaciju, ali i na svoju inicijativu, temeljem saznanja o slučajevima diskriminacije (primjerice iz medija) te upozorava javnost na pojave diskriminacije.

Pučki pravobranitelj zaprima prijave radi diskriminacije svih fizičkih i pravnih osoba. Prijave nam mogu podnositi diskriminirani pojedinci, ali i udruge – uz suglasnost diskriminirane osobe ili osoba.

 

KAKO PRIJAVITI DISKRIMINACIJU?

 

Prijave se mogu podnositi osobnim dolaskom u naš Ured u Opatičkoj 4 te slati poštom ili mailom. Na našim stranicama (na http://www.ombudsman.hr/hr/prijava-diskriminacije.html) nalazi se formular kojeg predlažemo da ispune svi koji prijavljuju diskriminaciju. Iako prijavu diskriminacije nije obvezatno podnositi na ovom formularu, predlažemo njegovo korištenje kako bi građani bili sigurni da su u prijavi naveli sve što je potrebno kako bismo po njoj mogli postupati. Prije podnošenja prijave diskriminacije predlažemo pročitati i kratki tekst „Što je diskriminacija?“ na našim stranicama (na http://www.ombudsman.hr/hr/sto-je-diskriminacija.html ).

 

ŠTO AKO ŽELIM ANONIMNO PRIJAVITI DISKRIMINACIJU?

 

Pučki pravobranitelj zaprima i anomimne prijave, no u njima će često biti nemoguće ispitati je li doista došlo do diskriminacije te pomoći konkretnom pritužitelju. Pritužiteljima koji nam se odluče obratiti, jamčimo da bez njihovog izričitog pristanka nikakvi podatci o njima ili njihovom zdravstvenog stanju nikada neće biti dostupni medijima (već će se koristiti isključivo u opsegu u kojem je to nužno radi provođenja ispitnog postupka u komunikaciji sa prituženim tijelom/osobom i nadležnim tijelima).

 

ŠTO ZA MENE MOŽE NAPRAVITI URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA U, RECIMO, SLUČAJU USKRATE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE?

 

Skrećemo  vam pozornost da se u slučaju povrede prava u ostvarivanju zdravstvene zaštite svatko može obratiti i pučkom pravobranitelju. U pritužbi pučkom pravobranitelju dobro je navesti u kojoj zdravstvenoj ustanovi je povreda učinjena, od strane kojeg zdravstvenog radnika, na koji način (opisati događaj), po mogućnosti odrediti pravo koje je povrijeđeno, navesti je li već u istom slučaju tražena zaštita povrijeđenog prava.

Nakon što dobije pritužbu, pučki će pravobranitelj po potrebi zatražiti očitovanje zdravstvene ustanove u kojoj je povreda učinjena.

Kada pučki pravobranitelj utvrdi da je podnositelju pritužbe povrijeđeno neko od prava iz zdravstvene zaštite, uputit će zdravstvenoj ustanovi upozorenje ili preporuku da se otkloni povreda i omogući pritužitelju ostvarivanje prava.


OVLASTI UREDA AKO SE NE IDE U SUDSKI POSTUPAK?

 

Osobama koje su podnijele pritužbu zbog diskriminacije pružamo potrebne obavijesti o njihovim pravima i obvezama te mogućnostima sudske i druge zaštite. Ako nije započet sudski postupak, pučki pravobranitelj ispituje pojedinačne prijave i poduzima  radnje iz svoje nadležnosti potrebne za otklanjanje diskriminacije i zaštitu prava diskriminirane osobe. U pojedinačnim slučajevima diskriminacije pučki pravobranitelj također ima ovlasti provoditi postupak mirenja uz mogućnost sklapanja izvan sudske nagodbe (dakako uz pristanak stranaka) te podnositi kaznene prijave u vezi slučajeva diskriminacije nadležnom državnom odvjetništvu.

Treba imati na umu da sudski postupak nije uvijek idealno riješenje, pogotovo za one koji se boje otkrivanja svog identiteta široj javnosti. Stoga će nekada  postupak pred pučkim pravobraniteljem, pa i mirenje, brže i lakše dovesti do željenog rezultata (koji će često biti ne naknada štete, već pružanje neke zdravstvene usluge ili čak i najobičnija isprika).

 

ŠTO AKO JE ZAPOČET SUDSKI POSTUPAK?

 

Jedina aktivnost pučkog pravobranitelja po započinjanju sudskog postupka odnosi se na postupke povodom diskriminacije u kojima se prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije pučki pravobranitelj kao tijelo koje se u okviru svoje djelatnosti bavi zaštitom prava na jednako postupanje može  kao umješač na strani tužitelja diskriminacije, uz pristanak tužitelja, pridružiti u parnicu povodom tužbe za diskriminaciju.  Zakon o suzbijanju diskriminacije također otvara mogućnost da tijela koja imaju opravdani interes za zaštitu kolektivnih interesa određene skupine ili se u sklopu svoje djelatnosti bave zaštitom prava na jednako postupanje podnesu tužbu protiv osobe koja je povrijedila pravo na jednako postupanje – tzv. udružnu tužbu. Pučki pravobranitelj dosada nije zaprimio niti jedan zahtjev za miješanjem u parnicu pokrenutu zbog diskriminacije osoba koje žive s HIV/AIDS-om.

Svakako ohrabrujemo i one koji se odluče na pokretanje sudskih postupaka (u koje postoji mogućnost miješanja pučkog pravobranitelja na strani diskriminirane osobe). Razumljivo je da pokretanje postupaka pred sudom izaziva strah. Međutim, bez sudskih postupaka teško će se promijeniti postojeća situacija. Već i jedna jedina sudska presuda kojom se utvrđuje postojanje diskriminacije temeljem HIV pozitivnog statusa može odaslati snažnu poruku onima koji diskriminiraju da je takvo ponašanje zabranjeno i da se ono neće tolerirati.