Održan prvi projektni sastanak u sklopu projekta Osposobi se i zaposli

16.07.2021. održan je prvi projektni sastanak u sklopu provedbe projekta Osposobi se i zaposli. Prvi projektni sastanak održao se s ciljem da se sistematiziraju projektne aktivnosti, dogovori njihova kronologija i razjasne elementi svim uključenim stručnjacima. Sastanku su učestvovali stručnjaci Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa i asistenti projekta.

Teme o kojima se na sastanku razgovaralo su brojne. Za početak, konkretizirala se strategija identifikacije krajnjih korisnika po varijablama propisanim u projektu (mlade osobe NEET statusa koja žive na području grada Zagreba), te strategija traženja tih osoba i uključivanja u projekt. Ovaj zadatak je svojevrsni izazov zbog toga što ne postoji neko zajedničko mjesto s informacijama tih osoba upravo zato što nisu aktivno u sustavu (nisu zaposlene, nisu u procesu edukacije ni treninga), ali implicira i prednost aktivne odluke krajnjeg korisnika za uključivanjem u projekt, što je pokazatelj motivacije i prediktor zadržavanja u projektu sve do krajnjeg ishoda.

Krajnji ishod bio je također tema sastanka, a u projektu je operacionaliziran kao postizanje nekog oblika uključivanja u sustav putem statusa zaposlenja, uključivanja u edukaciju ili korištenja mjere samozapošljavanja pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. U tom koraku osobe više nisu u NEET statusu, već ili se pridružuju tržištu rada kao aktivni zaposlenici, ili povećavaju svoju konkurentnost na tržištu rada.

Na sastanku je dogovoren i oblik individualiziranog plana za svakog korisnika, te popratne aktivnosti – usluga mentorstva od strane psihologa, psihološko savjetovanje, programi transverzalnih i mekih vještina, te programi poduzetničkih vještina za one koji se identificiraju kao potencijalni korisnici mjere samozapošljavanja.

Na sastanku su dogovoreni i idući koraci projekta, a udruga HUHIV će o njima redovito izvještavati na ovim stranicama.

U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “Pronađi me!” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu broj poziva: UP.01.2.0.04 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije donijeli su Odluku o financiranju projekta OSPOSOBI SE I ZAPOSLI – UP.01.2.0.04.0033 u iznosu od 1.906.971,22 kuna. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda uz intenzitet potpore od 100%. Trajanje projekta je od 06.07.2021. do 06.07.2023.

WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa