CheckPoint Raspored

Rezervacija termina za CheckPoint

UPUTE: kliknite na željeni dan ili više dana koje birate, upišite podatke u formular i pošaljite. Hvala!

Povratak na KALENDAR i osvježavanje kalendara Provjera popunjenih dana (tko je upisan u koje dane)
Učitavanje kalendara...
- Dostupno
21
- Rezervirano
21
- Na čekanju

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa