Proces pružanja usluga

PROCES PRUŽANJA USLUGA CHECKPOINT CENTRA ZAGREB

CP proces uslugaPri dolasku u prostorije CheckPoint centra, na prijemnom pultu dobije se listić s rednim brojem i jedinstvenom šifrom za uslugu anonimnog testiranja u svojstvu Informiranog pristanka za anonimno testiranje protutijela na HIV/HCV. Prema rednom broju stručni savjetnik proziva korisnika te vrši uslugu individualnog i povjerljivog predsavjetovanja s ciljem informiranja i savjetovanja prije testiranja te procjene rizika za testiranje temeljem kojeg stručni savjetnik daje odgovarajuću preporuku i/ili upućuje liječniku na testiranje. Predsavjetovanje može trajati kraće ili dulje ovisno o pitanjima, interesu, predznanju ili ukoliko je korisnik već koristio naše usluge.

Temeljem preporuke stručnog savjetnika Liječnik proziva korisnika prema jedinstvenoj šifri za testiranje te vrši uslugu testiranja uzimanjem uzorka oralne tekućine. Test se označava jedinstvenom šifrom za testiranje koju korisnik ima na listiću. Korisnik je dužan čuvati listić sa svojom šifrom do kraja postupka kako bi prema šifri dobio rezultat testiranja. Sama usluga testiranja tj. uzimanja uzorka oralne tekućine traje vrlo kratko, nakon čega se korisnik upućuje u čekaonicu.

Nakon testiranja potrebno je pričekati 20 – 30 minuta kako bi se prikazao rezultat testiranja. Tijekom čekanja, korisniku su u čekaonici na raspolaganju brojne informativne i edukativne brošure o krvlju i spolno prenosivim bolestima te mogućnost dodatnog informiranja od strane osoblja CheckPoint centra Zagreb.

Nakon isteka vremena potrebnog za očitanje rezultata testiranja, liječnik proziva korisnika prema jedinstvenoj šifri. Liječnik informira korisnika o rezultatima testiranja, značenju rezultata te vrši postsavjetovanje i preporuke za očuvanje zdravlja sukladno rezultatima testiranja i interesu korisnika. Liječnik korisniku uručuje pismeni rezultat testiranja. Osim liječnika te sukladno rezultatima testiranja i interesu korisnika, na raspolaganju je i stručni psiholog/savjetnik koji pruža usluge psihosocijalne podrške i upućivanja u usluge interdisciplinarne skrbi.